آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

مسابقات علمی ( پیش رو )

29 اسفند

سومین دوره مسابقه ملی تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRNC2019) با محوریت بررسی اختلالات یادگیری