آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

مسابقات علمی ( پیش رو )

19 فروردین

چهارمین دوره مسابقه ملی تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRNC2020) با محوریت بررسی بیماری آلزایمر