آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

مسابقات علمی ( گذشته )

5 آذر

پنجمین مسابقه بین المللی دانش آموزی دانش مغز (Brain Bee)

4 مهر

دومین مسابقه ملی واسط مغز و رایانه (iBCIC2018)

9 خرداد

مسابقه ملی ایده پردازی کاربردهای تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی (fMRI)

14 آذر

اولین مسابقه ملی واسط مغز و رایانه (BCI)

30 مرداد

مسابقه کشوری پردازش تصاویر تشدید مغناطیسی کارکردی

25 مرداد

فراخوان مسابقه مقاله نویسی خودنویس