آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

مسابقات علمی ( گذشته )

10 مرداد

اولین مسابقه ملی تحلیل داده های EEG با کاربردهای بالینی

30 فروردین

سومین دوره مسابقه ملی تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRNC2019) با محوریت بررسی اختلالات یادگیری

5 آذر

پنجمین مسابقه بین المللی دانش آموزی دانش مغز (Brain Bee)

4 مهر

دومین مسابقه ملی واسط مغز و رایانه (iBCIC2018)

9 خرداد

مسابقه ملی ایده پردازی کاربردهای تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی (fMRI)

14 آذر

اولین مسابقه ملی واسط مغز و رایانه (BCI)

30 مرداد

مسابقه کشوری پردازش تصاویر تشدید مغناطیسی کارکردی

25 مرداد

فراخوان مسابقه مقاله نویسی خودنویس