آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برگزاری کارگاه دو روزه‌ی QEEG، اردیبهشت ۱۳۹۷

کارگاه دو روزه‌ی QEEG در تاریخ ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و با همکاری موسسه پرتو دانش و به تدریس دکتر اسد الله پور و مهندس علی نوربخش برگزار شد.

کارگاه دو روزه‌ی QEEG در تاریخ ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و با همکاری موسسه پرتو دانش و به تدریس دکتر اسد الله پور و مهندس علی نوربخش برگزار شد. در این کارگاه ۲۵ نفر شرکت کننده از رشته‌های مهندسی برق، مهندسی پزشکی، فیزیک پزشکی، علوم اعصاب شناختی، روانشناسی، روانپزشکی و سایرعلاقه‌مندان از رشته‌های مرتبط حضور داشتند. هدف از برگزاری کارگاه، آشنایی متخصصان حوزه‌ی علوم اعصاب با روش‌های تحلیل و تفسیر اطلاعات به دست آمده از سیگنال های مغزی و کاربرد سیگنال های مغزی در تشخیص و پیگیری فرآیند درمان اختلال‌های مغزی بود.

تصاویر (3)

ارسال دیدگاه

loading