آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سخنرانی و بازدید پروفسور ولوا از آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

زمان: ساعت ۱۲ الی ۱۳، روز سه شنبه ۲۹ فروردین مکان: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سخنرانی و بازدید پروفسور ولوا

(Professor Fabrice Wallois, MD, PhD
Director of the Inserm U 1105, University of Picardy,
Director of EFSN Pediatric, Amiens University Hospital, France)

 

موضوع:

زمان: ساعت ۱۲ الی ۱۳، روز سه شنبه ۲۹ فروردین
مکان: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
(شرکت برای عموم علاقمندان آزاد است)

 

تصاویر (5)