آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

بازدید اساتید پژوهشگاه رویان از آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

بازدید اساتید پژوهشگاه رویان از آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در روز دوشنبه 19 تیرماه 96 از ساعت 8 الی 10

جمعی از اساتید و دانشجویان پژوهشگاه رویان با حضور آقای دکتر نیلی و آقای دکتر حسین زاده، معاونت علمی و فناوری آزمایشگاه و آقای دکتر ظروفی در روز دوشنبه 19 تیرماه 96 از ساعت 8 الی 10 از قسمت های مختلف آزمایشگاه بازدید نموده و سپس جلسه ای برای هم اندیشی و برنامه ریزی پروژه های مشترک برگزار شد.

تصاویر (2)

خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading