FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (35-2)

روش های encoding در MRI (تکمیلی درسنامه های 10-14)

از آنجاییکه میدان مغناطیسی کاملا یکنواخت است کلیه اسپنها با فرکانس مشابه و بصورت همفاز در حال پرسس کردن هستند و به همین دلیل از یکدیگر قابل تشخیص نیستند و مشخص نیست که کدام سیگنال از کدام منطقه در حال ارسال است.

MRI Textbooks

پس در نتیجه نیاز داریم تا دو سری گرادیان دیگر را نیز مورد استفاده قرار دهیم تا بنوانیم توسط آنها مکانیابی سیگنال ارسال شده را انجام دهیم.

ارسال دیدگاه

loading
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading