آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (45)

ایده در اینجا این است که می بایست داده های کافی در یک اسکن تنها برای بازسازی تمام برش های دو بعدی داشته باشیم.

ایده در اینجا این است که می بایست داده های کافی در یک اسکن تنها برای بازسازی تمام برش های دو بعدی داشته باشیم. بنابراین با توجه به اینکه اطلاعات قابل توجهی در فاز القائی آزاد(FID) وجود دارد، گرادیان ها باید به سرعت در حال تغییر باشند و تولید جریان های گردابی به حداقل خود برسد.

و از آنجا که آزمون ترکتوگرافی نیاز به تصویربرداری در جهت های زیادی است و بیمار می بایست مدت طولانی در حالتی ثابت قرار گیرد لذا از تکنیک سکانس های سریع EPI بر مبنای اندازه گیری انتشار استفاده می گردد.

MRI

ارسال دیدگاه

loading
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading