آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (42)

بطور خلاصه در ADC Map: مناطق تاریک: انتشار آب کندتر - موانع زیاد برای حرکت و یا افزایش ویسکوزیته در نواحی مربوطه مناطق روشن: پخش آب سریع تر، شدت پیکسل متناسب با میزان انتشار تشخیص احتمالی: سکته MCA چپ

MRI

بطور خلاصه در ADC Map:

مناطق تاریک: انتشار آب کندتر - موانع زیاد برای حرکت و یا افزایش ویسکوزیته در نواحی مربوطه

مناطق روشن: پخش آب سریع تر، شدت پیکسل متناسب با میزان انتشار

تشخیص احتمالی: سکته MCA چپ

MRI

بطور خلاصه در DWI:

مناطق تاریک: انتشار (دیفیوژن ) افزایش پیدا کرده

مناطق روشن: انتشار (دیفیوژن) کاهش پیدا کرده

MRI

بطور خلاصه در eADC Map:

مناطق روشن: انتشار (دیفیوژن) کاهش پیدا کرده اما شدت روشنائی در تصاویر وزنی DWI بیشتر است.

MRI

ارسال دیدگاه

loading
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading