آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (40)

در عوض، مناطقی با انتشار افزایش یافته "بسته به اثر T2 و شدت دیفیوژن" ممکن است نسبت به پارانشیم طبیعی مغز DWI سیگنال بالاتر، برابر یا کمتر، در ADC کمتر و درeADC بیشتری داشته باشند.

در عوض، مناطقی با انتشار افزایش یافته "بسته به اثر T2 و شدت دیفیوژن" ممکن است نسبت به پارانشیم طبیعی مغز DWI سیگنال بالاتر، برابر یا کمتر، در ADC کمتر و درeADC بیشتری داشته باشند.

MRI

یک نمونه از انفارکتوس چپ MCA بازه ی زمانی 6 ساعت پس از اولین علامت های اختلال تکلم. در تصاویر وزنی مختلف دیفیوژن.

A) DWI B) ADC C) eADC D) FLAIR

MRI

تصاویر اگزیال مغز نشان دهنده انفارکتوس MCA و از دست رفتن بافت است (فلش سفید) .

A) DWI B) ADC C) eADC D) FLAIR

بطور خلاصه وقتی ضایعه ای در هر دو تصاویر DWI و نقشه ADC سیگنال بالا و در eADC سیگنال پائین دارد این پدیده بعنوان اثر درخشندگی T2 شناخته می شود و ممکن است با سکته تحت حاد تاخیری یا ضایعات مزمن ایسکمی دیده شوند.

MRI

اثر درخشندگی T2 در تصاویر اگزیال مغز افزایش سیگنال ملایم دوطرفه نیمه بیضی شکلی را در شکل نمایش می دهد که احتمال سکته ایسکمی حاد را افزایش می دهد.

ارسال دیدگاه

loading