آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

دریافت گواهینامۀ ISO 9001: 2008 توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

در تاریخ 24 شهریور 1395 آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز بر اساس استاندارد ISO 9001: 2008 مورد ممیزی قرار گرفت و موفق به أخذ گواهینامۀ مزبور از مراجع تأیید شده گردید.

در تاریخ 24 شهریور 1395 آزمایشگاه ملی نقشه­ برداری مغز بر اساس استاندارد ISO 9001: 2008  مورد ممیزی قرار گرفت و موفق به أخذ گواهینامۀ مزبور از مراجع تأیید شده گردید.

nbml iso

خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading