آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

امکان انتشار دست‌آوردهای پژوهشی محققین کشور در وبسایت و خبرنامه‌ي آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز به منظور ترویج و گسترش هرچه بیشتر دانش نقشه برداری مغز، در نظر دارد آخرین دست‌آوردهای پژوهشی محققین توانمند کشور در این حوزه و حوزه‌های مرتبط را در وبسایت و خبرنامه‌ی آزمایشگاه منتشر کند.

امکان انتشار دست‌آوردهای پژوهشی محققین کشور در وبسایت و خبرنامه‌ي آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز به منظور ترویج و گسترش هرچه بیشتر دانش نقشه برداری مغز، در نظر دارد آخرین دست‌آوردهای پژوهشی محققین توانمند کشور در این حوزه و حوزه‌های مرتبط را در وبسایت و خبرنامه‌ی آزمایشگاه منتشر کند؛ پژوهشگران گرامی در صورت تمایل به انتشار اخبار مربوط به طرح پژوهشی خود و یا معرفی آن به سایر پژوهشگران می‌توانند درخواست و متن پیشنهادی‌شان‌ را به آدرس الکترونیکی enews@nbml.ir ارسال کنند.

همچنین به منظور معرفی طرح در نسخه‌ی انگلیسی وبسایت می‌توانند ترجمه‌ي انگلیسی آن را نیز ارسال نمایند.

ارسال دیدگاه

loading