آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

مدیریت پژوهش و فناوری (به ترتیب حروف الفبا)

مجتبی برزگر

مجتبی برزگر

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی
88225396,133
barzegar@nbml.ir
کارشناس آزمایشگاه MRI
پریوش پورعباسی

پریوش پورعباسی

کارشناس ارشد مهندسی پزشکی
88225396-9 , ext 117
purabbasi@nbml.ir
کارشناس آزمایشگاه EEG
محمد جواد درویشی

محمد جواد درویشی

کارشناس ارشد مهندسی پزشکی
88225396,130
darvishi@nbml.ir
کارشناس پردازش سیگنال
نرگس صادق بیگی

نرگس صادق بیگی

کارشناس ارشد فیزیک ماده چگال
88225396-9 , ext 157
sadeghbeigi@nbml.ir
کارشناس آزمایشگاه tES -TMS
محمد رضا خدایی

محمد رضا خدایی

کارشناس ارشد مهندسی پزشکی
88225396,153
khodaei@nbml.ir
کارشناس پردازش تصویر
شقایق کریمی علویجه

شقایق کریمی علویجه

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی
88225396-9 , ext 158
karimi@nbml.ir
کارشناس آزمایشگاه MRI
سوسن کهزاد

سوسن کهزاد

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی
88225396-9 , ext 118
kohzad@nbml.ir
کارشناس آزمایشگاه fNIRS
محسن کهن پور

محسن کهن پور

کارشناس ارشد پرتو پزشکی
۸۸۲۲۵۳۹۶-۹ , داخلی ۱۵۹
kohanpour@nbml.ir
کارشناس آزمایشگاه MRI
حمیده وفاییان

حمیده وفاییان

کارشناس ارشد ام.آر.آی
۸۸۲۲۵۳۹۶-۹ , داخلی ۱۵۸
vafaaeian@nbml.ir
کارشناس آزمایشگاه MRI
محمد رضا ناظم زاده

محمد رضا ناظم زاده

دکتری مهندسی پزشکی
88225396,356
nazemzadeh@nbml.ir
مشاور آزمایشگاه MRI
الهه یارقلی

الهه یارقلی

دکتری مهندسی پزشکی
88225396,155
yargholi@nbml.ir
مشاور پردازش تصویر