آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

حراست و خدمات (به ترتیب حروف الفبا)

مصطفی پیرزیاد

مصطفی پیرزیاد

واحد خدمات
حسن حق دوست

حسن حق دوست

حراست
محمد طاهر خوش قلب

محمد طاهر خوش قلب

حراست
میلاد صحرایی

میلاد صحرایی

حراست
مهران عاقلی

مهران عاقلی

خدمات
مسعود قمی

مسعود قمی

خدمات
هادی محمدی

هادی محمدی

تاسیسات ( پاره وقت )
یوسف مقرب

یوسف مقرب

تاسیسات ( پاره وقت )