آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

معاونت اداری و مالی (به ترتیب حروف الفبا)

حسن آقا طیب

حسن آقا طیب

کارشناس مدیریت بازرگانی
88225396-9 , ext 108
tayeb@nbml.ir
مدیر امور اداری و پشتیبانی
مسعود نایبی

مسعود نایبی

کارشناش ارشد مدیریت مالی
88225396,125
Nayebi@nbml.ir
مدیر امور مالی
شیما گلبرگ

شیما گلبرگ

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی
88225396-9 , ext 111
golbarg@nbml.ir
مدیر ارتباط با مشتریان
حسام خرازی

حسام خرازی

مهندسی کامپیوتر (IT)
۸۸۲۲۵۳۹۶-۹ , داخلی ۱۰۱
kharrazi@nbml.ir
مسئول فناوری اطلاعات
علیرضا مظلومین

علیرضا مظلومین

کارشناس ارشد مهندسی صنایع
88225396-9 , ext 156
mazloumin@nbml.ir
مدیر برنامه، بودجه و تضمین کیفیت
محمد قربانی

محمد قربانی

کارشناس حسابداری
88225396,110
Ghorbani@nbml.ir
مسئول حسابداری
زهرا قدیری

زهرا قدیری

کارشناس ارشد ریاضی کاربردی
88225396,156
z.ghadiri@nbml.ir
روابط عمومی
مهدیه السادات هاشمی

مهدیه السادات هاشمی

کارشناس مهندسی پزشکی
88225396,115
hashemi@nbml.ir
کارشناس واحد ارتباط با مشتری
حمید رجبی

حمید رجبی

دیپلم
۸۸۲۲۵۳۹۶-۹ , داخلی ۱۰۴
rajabi@nbml.ir
کارشناس پذیرش