آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

معاونت پژوهش و فناوری

دکتر غلامعلی حسین زاده
معاون پژوهش و فناوری

بایوبانک

دکتر منصور فاتحی
مسئول بایوبانک نقشه برداری مغز ایران
فتانه پورک پور
کارشناس بایوبانک (پاره وقت)
بهاره سیاهلو
کارشناس بایوبانک (پاره وقت)
زینب خداکرمی
کارشناس بایوبانک ( پاره وقت)

پزشکان

دکتر پگاه وفایی
مسئول بخش مراقبتهای پزشکی
دکتر رقیه بهاره برزویی
پزشک مقیم (پاره وقت)
دکتر فاطمه عطاری
پزشک مقیم (پاره وقت)

واحد IT و سرور محاسبات سریع (HPC)

دکتر خسروآبادی
مسئول HPC
حسام خرازی
مسئول IT
مجید صابری
کارشناس سرور محاسباتی (پاره وقت)
امیر عباس نژاد
کارشناس IT (پاره وقت)
صادق مسجودی
کارشناس IT (پاره وقت)

امور آزمایشگاه ها

محسن دادجو
مدیر امور آزمایشگاه ها
هنگامه مرزبانی
مسئول آزمایشگاه های پردازش تصویر، تحریک مغزی و واقعیت مجازی
رقیه پورعبدالهی
مسئول بخش MRI
مجتبی حاجیان
مسئول آزمایشگاه های ثبت و پردازش سیگنال
میلاد باستانی
کارشناس MRI (پاره وقت)
مجتبی برزگر
کارشناس MRI (پاره وقت)
سپیده خنیوه
کارشناس ثبت و پردازش سیگنال
نرگس صادق بیگی
کارشناس آزمایشگاه TMS/TES
مهدی قیاسی
کارشناس MRI (پاره وقت)
شقایق کریمی
کارشناس MRI
محسن کهن پور
کارشناس MRI (پاره وقت)
سوسن کهزاد
کارشناس FNIRS
فروغ نجفی
کارشناس ثبت و پردازش سیگنال
حمیده وفائیان
کارشناس MRI (پاره وقت)
عبداله محمدیان
کارشناس آزمایشگاه ارزیابی شناختی
علی رضایی
کارشناس پردازش تصویر
مجید عباسی
کارشناس پردازش تصویر

ترویج و آموزش

هادی فرحمند
مدیر ترویج و آموزش
عبداله محمدیان
مسئول ارتباط با انجمن های علمی
مهتا واجدی مجرد
کارشناس ترویج و آموزش (پاره وقت)