آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

معاونت پژوهش و فناوری

دکتر غلامعلی حسین زاده
معاون پژوهش و فناوری

بایوبانک

دکتر منصور فاتحی
مسئول بایوبانک نقشه برداری مغز ایران
فتانه پورک پور
کارشناس بایوبانک (پاره وقت)
بهاره سیاهلو
کارشناس بایوبانک (پاره وقت)
کرمی

پزشکان

دکتر پگاه وفایی
مسئول بخش مراقبتهای پزشکی
دکتر رقیه بهاره برزویی
پزشک مقیم (پاره وقت)
دکتر ناصر صافی
پزشک مقیم (پاره وقت)
دکتر فاطمه عطاری
پزشک مقیم (پاره وقت)

واحد IT و سرور محاسبات سریع (HPC)

دکتر خسروآبادی
مسئول HPC
حسام خرازی
مسئول IT
مجید صابری
کارشناس سرور محاسباتی (پاره وقت)
امیر عباس نژاد
کارشناس IT (پاره وقت)
مسجودی
Masjoudi

امور آزمایشگاه ها

محسن دادجو
مدیر امور آزمایشگاه ها
پریوش پورعباسی
مسئول آزمایشگاه های تحریک و سیگنال
رقیه پورعبدالهی
مسئول بخش MRI
میلاد باستانی
کارشناس MRI (پاره وقت)
مجتبی برزگر
کارشناس MRI (پاره وقت)
شایان جلیل پور
کارشناس ثبت و پردازش سیگنال (پاره وقت)
مجتبی حاجیان
کارشناس ثبت و پردازش سیگنال (پاره وقت)
محمدرضا خدایی
Mohammad Reza Khodaei
سپیده خنیوه
کارشناس ثبت و پردازش سیگنال (پاره وقت)
نرگس صادق بیگی
کارشناس آزمایشگاه TMS/TES
مهدی قیاسی
کارشناس MRI (پاره وقت)
شقایق کریمی
کارشناس آزمایشگاه های سیگنال
محسن کهن پور
کارشناس MRI (پاره وقت)
سوسن کهزاد
کارشناس آزمایشگاه FNIRS
هنگامه مرزبانی
کارشناس پردازش تصویر (پاره وقت)
وصال موید
کارشناس ثبت و پردازش سیگنال (پاره وقت)
فروغ نجفی
کارشناس ثبت و پردازش سیگنال (پاره وقت)
حمیده وفائیان
کارشناس MRI (پاره وقت)
عبداله محمدیان
کارشناس آزمایشگاه ارزیابی شناختی

ترویج و آموزش

هادی فرحمند
مدیر ترویج و آموزش
عبداله محمدیان
مسئول ارتباط با انجمن های علمی
وحیده واجدی مجرد
کارشناس ترویج و آموزش (پاره وقت)