آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

معاونت اداری و مالی

دکتر حسین قدیری
معاون اداری و مالی

امور مالی

سید محسن موسوی
مدیر امور مالی/سرپرست اداری و پشتیبانی
محمد قربانی
مسئول حسابداری
یاسمن خسروی
کارشناس حسابداری (پاره وقت)
فاطمه کریمی
کارشناس حسابداری
سید علیرضا گنجی
کارشناس حسابداری(پاره وقت)

ارتباط با مشتری

شیما گلبرگ
مدیر ارتباط با مشتریان
سالار شبان
کارشناس مسئول ارتباط با مشتریان
کیهان رستمی
کارشناس ارتباط با مشتریان
مهدیس سادات ذاکری
کارشناس ارتباط با مشتریان (پاره وقت)
هانیه قائم پناه
کارشناس ارتباط با مشتریان (پاره وقت)
رضا بهرامی گرجی
مترجم (پاره وقت)
مریم پورقناد
مترجم (پاره وقت)
ندا محمودی
مسئول خبرنامه الکترونیکی (پاره وقت)

امور اداری و پشتیبانی

محمدرضا عطایی
مسئول امور پشتیبانی
حسن آقاطیب
کارشناس مسئول امور اداری
حسین حقدوست
واحد انبار
حمید رجبی
کارشناس پشتیبانی
مصطفی عاقلی
کارشناس پشتیبانی
مهدیه السادات هاشمی
کارشناس اداری
طاهر نژاد علیجانی
کارشناس اداری
مصطفی پیرزیاد
خدمات
حسن حقدوست
نگهبانی و حراست
محمدطاهر خوش قلب
نگهبانی و حراست
میلاد صحرایی
نگهبانی و حراست
مسعود قمی
خدمات
مهران عاقلی
خدمات
هادی محمدی
تاسیسات (پاره وقت)
یوسف مقرب
تاسیسات (پاره وقت)