آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

رویدادهای گذشته

26 بهمن
1397

کارگاه معرفی و کاربرد روش های تصویر برداری عصبی مبتنی بر MRI به همراه مبانی تئوری ردیابی چشم (Eye Tracking)

25 بهمن
1397

کارگاه مبانی تحلیل داده های EEG و ERP

24 بهمن
1397

دوازدهمین کارگاه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG

24 بهمن
1397

سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی نقشه برداری مغز (ویژه استان سیستان و بلوچستان)

24 بهمن
1397

نشست نیم روزه آموزشی شاخه دانشجویی ویژه استان سیستان و بلوچستان

11 بهمن
1397

کارگاه دو روزه تئوری و عملی نوروفیدبک

10 بهمن
1397

سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی نقشه برداری مغز (ویژه استان همدان)

6 بهمن
1397

پنجمین نشست شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

3 بهمن
1397

کارگاه تئوري و عملی تصویربرداری پرفیوژن MRI

14 دی
1397

کارگاه آموزشی ارزیابی حافظه

12 دی
1397

سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی نقشه برداری مغز (ویژه استان 'گیلان)

6 دی
1397

چهارمین نشست شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

30 آذر
1397

کارگاه معرفی و کاربرد آزمون های ارزیابی شناختی در کارکردهای اجرایی

29 آذر
1397

سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی نقشه برداری مغز (ویژه استان کرمان و هرمزگان)

22 آذر
1397

کارگاه یک روزه آشنایی با روش ردیابی چشم