آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

رویدادهای گذشته

24 مرداد
1397

دهمین کارگاه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG

18 مرداد
1397

کارگاه یک روزه کاربرد بیوفیدبک در اختلالات روانپزشکی

17 مرداد
1397

کارگاه یک روزه ارزیابی پلاستیسیته ی مغز با استفاده از fMRI و DTI

11 مرداد
1397

کارگاه ردیابی چشم

11 مرداد
1397

کارگاه دو روزه نوروفیدبک

1 مرداد
1397

کارگاه مهارتی اصول فیزیک MRI، کاربردهای آن و اصول اخذ داده در MRI

28 تیر
1397

کارگاه یک روزه TMS

21 تیر
1397

دومین کارگاه مبانی پردازش سیگنالهای حیاتی با نرم افزار متلب با محوریت علوم اعصاب محاسباتی

16 تیر
1397

سمینار یک روزۀ نقشه برداری مغز ویژه برندگان مسابقه دانش مغز

13 تیر
1397

کارگاه عملی آمار در محیط نرم افزار R روش های کاربردی در علوم شناختی

7 تیر
1397

معرفی سیستم کنترل "توجه" در انسان از دیدگاه عصب-شناختی و مدل های محاسباتی

6 تیر
1397

کارگاه آشنایی با روش های تحریک الکتریکی و کاربرد بالینی، پژوهشی و مطالعات شناختی آن

6 تیر
1397

نهمین کارگاه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG

31 خرداد
1397

کارگاه یک روزه نورومارکتینگ Neuromarketing

23 خرداد
1397

کارگاه MRI