آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

رویدادهای پیش رو

3 بهمن
1397

کارگاه تئوري و عملی تصویربرداری پرفیوژن MRI

6 بهمن
1397

پنجمین نشست شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

10 بهمن
1397

سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی نقشه برداری مغز (ویژه استان همدان)

11 بهمن
1397

کارگاه دو روزه تئوری و عملی نوروفیدبک

24 بهمن
1397

دوازدهمین کارگاه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG

24 بهمن
1397

سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی نقشه برداری مغز (ویژه استان سیستان و بلوچستان)

24 بهمن
1397

نشست نیم روزه آموزشی شاخه دانشجویی ویژه استان سیستان و بلوچستان

25 بهمن
1397

کارگاه مبانی تحلیل داده های EEG و ERP

26 بهمن
1397

کارگاه معرفی و کاربرد روش های تصویر برداری عصبی مبتنی بر MRI به همراه مبانی تئوری ردیابی چشم (Eye Tracking)

1 اسفند
1397

سمینار تخصصی دو روزه ارزیابیهای کلینیکی بیماری صرع

2 اسفند
1397

دوره دو روزه تئوری عملی آموزش مبانی نقشه برداری مغز

3 اسفند
1397

سومین نشست کارگروه نوروسایکولوژی شاخه دانشجویی:جلسه کتابخوانی موضوع: فصل اول کتاب مبانی نوروسایکولوژی انسان،ارائه مبحث نوروپلاستیسیتی،

3 اسفند
1397

سومین نشست کارگروه نوروفیزیولوژی شاخه دانشجویی:جلسه کتابخوانی موضوع:مروری بر آناتومی سیستم عصبی(کورتکس،مخچه،دیانسفال).

8 اسفند
1397

دوره تئوری_عملی آشنایی با مبانی تئوری و عملی MRI و fMRI و اصول اخذ داده fMRI

11 اردیبهشت
1398

سومین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران (ISBM2019)