FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تولیدات علمی شاخه دانشجویی

در این پنل به توضیح نقش تبلیغات، تاریخچه تبلیغات، مفهوم تبلیغات در حوزه نورومارکتینگ، مکانیزم های صب-روانشناختی آن از جمله توجه، هشیاری، هیجان و همچنین ریشه های تکاملی دخیل در تصمیم گیری پرداخته شد.
در این وبینار به توضیح نقش تبلیغات، تاریخچه تبلیغات، مفهوم تبلیغات در حوزه نورومارکتینگ، مکانیزم های عصب-روانشناختی آن از جمله توجه، هشیاری، هیجان و همچنین ریشه های تکاملی دخیل در تصمیم گیری پرداخته شد.
این نشست از سلسله جلسات کتابخوانی کارگروه علوم اعصاب شناختی شاخه دانشجویی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ایران با هدف برسی مطالب مربوط به کارکردهای اجرایی از ویرایش دوم کتاب PRINCIPLES OF Cognitive Neuroscience برگزار شد.
در این وبینار، به توضیح بیماری دمانس که شایع ترین آن آلزایمر است پرداخته شد.
این بخش از کتاب انعطاف پذیری شناختی را در دو زبانه ها البته از منظر عصب‌شناسی بررسی می‌کند.
در این ارائه ساختارها و مسیرهای عصبی که زیربنای زبان هستند به‌اختصار بررسی شدند.
این وبینار به همت آزمایشگاه نقشه برداری مغز ایران با همکاری انجمن علمی دانشجویی زبانشناسی دانشگاه جهرم برگزار شد.
این وبینار، به کارگروه نورومارکتینگ شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران در 28خرداد ماه 1400برگزار شد.
در این مقاله، به بیان روشی نوین از شبکه های عصبی اسپایکی پرداخته شد. این روش را به اختصار BI-SNN مینامند که سبب یادگیری تدریجی توالی های اسپایک میشود.
گزارش نشست کارگروه مهندسی عصبی شاخه‌ی دانشجویی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز / عنوان نشست : وبینار" مقدماتی بر شبکه های عصبی اسپایکی"
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading