FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تولیدات علمی شاخه دانشجویی

این سمینار به همت شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران روز پنجشنبه 18 آذر ماه ۱۴۰۰، ساعت 10 الی 19 برگزار شد.
این سمینار به همت شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران روز پنجشنبه 11 آذر ماه ۱۴۰۰، ساعت 10 الی 19 برگزار شد.
این سمینار به همت شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران روز سه شنبه 9 آذر ماه ۱۴۰۰ ساعت 10 الی 19 برگزار شد.
این سمینار به همت شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران روز پنجشنبه 27 آبان ماه ۱۴۰۰، ساعت 10 الی 19 برگزار شد.
این سمینار به همت شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران روز سه شنبه 25 آبان ماه ۱۴۰۰، ساعت 10 الی 19 برگزار شد.
این سمینار به همت شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران روز پنجشنبه، 20 آبان ماه ۱۴۰۰، ساعت 10 الی 19 برگزار شد.
این سمینار به همت شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران روز سه شنبه 18 آبان ماه ۱۴۰۰ ساعت 10 الی 19 برگزار شد.
این سمینار به همت شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران روز پنجشنبه13 آبان ماه۱۴۰۰ ساعت 10 الی 19 برگزار شد.
این سمینار به همت شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران روز پنجشنبه 29 مهرماه ۱۴۰۰، ساعت 10 الی 19 برگزار شد.
این سمینار به همت شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران روز سه شنبه 27 مهرماه ۱۴۰۰، ساعت 10 الی 19 برگزار شد.
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading