FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

رویدادهای آموزشی شاخه دانشجویی ( پیش رو )

10 تیر

جلسه معرفی و مرور کتاب تحول وانعطاف پذیری، عصب زبان‌شناسی دوزبانگی

17 تیر

آشنایی با بازار کار و آینده مدلسازی شناختی

21 تیر

کاربرد بازاریابی عصبی در خرده فروشی و مرچندایزینگ

27 تیر

مبانی علمی نوروفیزیولوژی بالینی مبحث عصب، عضله و اتصالات عصب-عضله (تکست بوک نوروفیزولوژی بالینی آکسفورد (2017))

29 تیر

وبینار تبلیغات با رویکرد علوم اعصاب

31 تیر

وبینار مبانی عصب‌شناختی زبان کتاب زبان در مغز ما، فردریچی ۲۰۱۷

6 مرداد

جلسه معرفی و مرور کتاب با موضوع هیجان

25 شهریور

وبینار عملکرد شناختی در بیماریهای عروق مغزی