FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

رویدادهای آموزشی شاخه دانشجویی ( گذشته )

28 خرداد

وبینار رفتار مصرف کننده زیر ذره بین علوم اعصاب

21 خرداد

بررسی شبکه های عصبی اسپایکی الهام گرفته از مغز برای فهم و رمزگشایی فعالیت عضلانی و حرکتی در حین انجام حرکات دست با استفاده از سیگنالهای EEG

20 خرداد

نشست معرفی و مرور کتاب، زبان در مغز ما فردریچی (2017)، شبکه عملکردی زبان

19 خرداد

وبینار کارکردهای اجرایی

7 خرداد

وبینار ارزیابی تجربه کاربری با رویکرد علوم اعصاب

6 خرداد

نشست معرفی و مرور کتاب، زبان در مغز ما فردریچی (2017)، شبکه ساختاری زبان

4 خرداد

تاثیر یک دوره تمرینات استقامتی و قدرتی بر شدت افسردگی و ظرفیت حافظه فعال مغز در افراد افسرده

25 اردیبهشت

وبینار با موضوع مقدماتی بر شبکه عصبی اسپایکی

23 اردیبهشت

نشست علمی: تحول وانعطاف پذیری، عصب زبانشناسی دوزبانگی، انعطاف پذیری و کنترل (کتاب راهنمای عصب روانشناسی زبان اکسفورد، زوبیکارای و شیلر)

19 اردیبهشت

وبینار با موضوع کاربرد رباتیک در مهندسی پزشکی و علوم اعصاب