FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

نشست های تخصصی سمپوزیوم ISBM2018

آزمایشگاه ملی نقشه‏ برداری مغز برگزار می کند: دومین مسابقۀ ملی واسط مغز و رایانه (iBCIC) با تأکید بر کاربرد سیگنال های مغزی در توانبخشی
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با همکاری انجمن علوم اعصاب ایران برگزار می کند: نشست تخصصی ویژۀ متخصصین علوم اعصاب با موضوع نقشه برداری مغز
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند: نشست پاییزۀ پژوهشگران نقشه برداری مغز (ویژۀ کاربران خدمات آزمایشگاه)