FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

مشاوره های آموزشی ( گذشته )

17 خرداد

دومین پنل مشاوره پژوهشی آنلاین (2th ORCP)

20 اردیبهشت

اولین پنل مشاوره پژوهشی آنلاین (1st ORCP)

29 بهمن

روشهای تحقیق در علوم اعصاب شناختی

15 بهمن

روانپزشکی محاسباتی و مدلسازی ریاضی نورون و تحلیل رفتار آن

8 بهمن

تئوری و کاربردهای سیگنال‌های طیف نگاری مادون قرمز نزدیک (fNIRS)

24 دی

معرفی روش توربین مغزی در ارگونومی مشارکتی

17 دی

ارگونومی مشارکتی و روشهای دستیابی به تصمیم های توافقی

19 آذر

نرو اتیک : پل ارتباطی بین پیشرفت علوم اعصاب و دنیای اخلاق

5 آذر

اختلالات زبانی-شناختی در دمانس

28 آبان

مداخلات عصب روان شناختی و عملکرد ورزشکاران