داوطلب

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برای ثبت داده های نمونه در زمینه ثبت دیتا با روش های EEG، MRI،TMS،tES به تعدادی داوطلب با مشخصات زیر نیازمند است:

  • - راست دست
  • - عدم سابقه بیماری های نورولوژیکی
  • - موی کوتاه ،کم پشت (جهت ثبت EEG)

در صورت تمایل به مشارکت در ثبت داده لطفا ثبت نام کنید. جهت هماهنگی های بیشتر با شما تماس گرفته می شود.

لازم به ذکر است که به داوطلبان با توجه به میزان همکاری، مبلغی نیز به عنوان حق الزحمه پرداخت می شود.

فرم ثبت نام