کارگاه های گذشته

8 بهمن ۱۳۹۶ آزمایشگاه ملّی نقشه برداری مغز با همکاری دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می کند:

آزمایشگاه ملّی نقشه برداری مغز با همکاری دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می کند:

مدرس: دکتر محمد نامی ( دکتری نوروساینس) ارزیابی و تشخیص اختلالات خواب: با رویکرد علوم اعصاب شناختی زمان : ۸ بهمن ماه ، ۱۳۹۶ ( ساعت ۸:۳۰ الی ۱۸) مکان: دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ...

12 بهمن ماه 1396 سمینار یک روزه نقشه برداری مغز ویژه متخصصین و جراحان مغز و اعصاب

سمینار یک روزه نقشه برداری مغز ویژه متخصصین و جراحان مغز و اعصاب

سمینار یک روزه نقشه برداری مغز ویژه متخصصین مغز و اعصاب توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در تاریخ 12 بهمن ماه در محل آزمایشگاه برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این سمینار، ترویج علوم شناختی در حوزه نقشه برداری مغز در میان نورولوژیست ها و جراحان مغز ...

5 و 6 بهمن ماه کارگاه دو روزه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG-ERP

کارگاه دو روزه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG-ERP

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با همکاری موسسه پرتودانش برگزار می کند: کارگاه دو روزه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG-ERP ...

27 بهمن 1396 سمپوزیوم یک روزه اهمیت رادیولوژی در نقشه برداری مغز

سمپوزیوم یک روزه اهمیت رادیولوژی در نقشه برداری مغز

سمپوزیوم یک روزه اهمیت رادیولوژی در نقشه برداری مغز توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در تاریخ جمعه 27 بهمن ماه در محل آزمایشگاه برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این سمپوزیوم، ترویج علوم شناختی در حوزه نقشه برداری مغز در میان رادیولوژیست ها و همچنی ...

2 تا 4 اسفند ماه 1396 هشتمین کارگاه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG

هشتمین کارگاه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند: هشتمین کارگاه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG ...

پنجشنبه 5 بهمن ۱۳۹۶ کارگاه یک روزه تئوری و عملی نورومارکتینگ Neuromarketing

کارگاه یک روزه تئوری و عملی نورومارکتینگ Neuromarketing

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با همکاری گروه علمی داج برگزار می کند: کارگاه یک روزه تئوری و عملی نورومارکتینگ Neuromarketing مدرس بخش تئوری: خانم دکتر آناهیتا خرمی مربیان بخش عملی: گروه علمی داج ...

11 و12 بهمن 1396 سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (ویژه استان کردستان وایلام)

سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (ویژه استان کردستان وایلام)

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در نظر دارد به منظور آشنایی، به روز رسانی و افزایش مهارت پژوهشگران علاقمند، سمیناری آموزشی-مهارتی برگزار نماید. از اینرو، از علاقمندان رشته های مرتبط با "نقشه برداری مغز" دعوت می شود در اسرع وقت نسبت به ثبت نام در این سم ...

27و 28 دی 1396 سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (ویژه استان خوزستان)

سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (ویژه استان خوزستان)

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در نظر دارد به منظور آشنایی، به روز رسانی و افزایش مهارت پژوهشگران علاقمند، سمیناری آموزشی-مهارتی برگزار نماید. از اینرو، از علاقمندان رشته های مرتبط با "نقشه برداری مغز" دعوت می شود در اسرع وقت نسبت به ثبت نام در این سم ...

18 آذر 1396 سمینار رایگان یک روزۀ نورورادیولوژی در حوزه نقشه برداری مغز

سمینار رایگان یک روزۀ نورورادیولوژی در حوزه نقشه برداری مغز

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در نظر دارد به منظور آشنایی، به روز رسانی و افزایش مهارت پژوهشگران علاقمند، سمیناری برگزار نماید. از اینرو، از علاقمندان رشته های مرتبط با "نقشه برداری مغز" دعوت می شود در اسرع وقت نسبت به ثبت نام در این سمینار اقدام نما ...

:6 و 7 دی 1396 سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (ویژه استان کرمان)

سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (ویژه استان کرمان)

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در نظر دارد به منظور آشنایی، به روز رسانی و افزایش مهارت پژوهشگران علاقمند، سمیناری آموزشی-مهارتی برگزار نماید. از اینرو، از علاقمندان رشته های مرتبط با "نقشه برداری مغز" دعوت می شود در اسرع وقت نسبت به ثبت نام در این سم ...

27 اذر 1396 سمینار یک روزۀ آموزشی-مهارتی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (ویژه استان قزوین)

سمینار یک روزۀ آموزشی-مهارتی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (ویژه استان قزوین)

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در نظر دارد به منظور آشنایی، به روز رسانی و افزایش مهارت پژوهشگران علاقمند، سمیناری آموزشی-مهارتی برگزار نماید. از اینرو، از علاقمندان رشته های مرتبط با "نقشه برداری مغز" دعوت می شود در اسرع وقت نسبت به ثبت نام در این سم ...

28 و 29 آذر 1396 سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی نقشه برداری مغز (ویژه استان مازندران)

سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی نقشه برداری مغز (ویژه استان مازندران)

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در نظر دارد به منظور آشنایی، به روز رسانی و افزایش مهارت پژوهشگران علاقمند، سمیناری آموزشی-مهارتی برگزار نماید. از اینرو، از علاقمندان رشته های مرتبط با "نقشه برداری مغز" دعوت می شود در اسرع وقت نسبت به ثبت نام در این سم ...

5 آذر ماه 96، ساعت 14 سمینار نورومارکرهای کاربردی برای تشخیص و درمان بیماری های روانی

سمینار نورومارکرهای کاربردی برای تشخیص و درمان بیماری های روانی

سمینار نورومارکرهای کاربردی برای تشخیص و درمان بیماری های روانی Prof. Juri Kropotov محل برگزاری: شیراز ...

24 و 25 ابان سمینار رایگان دو روزۀ آموزشی-مهارتی (ویژه استان کرمانشاه)

سمینار رایگان دو روزۀ آموزشی-مهارتی (ویژه استان کرمانشاه)

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در نظر دارد به منظور آشنایی، به روز رسانی و افزایش مهارت پژوهشگران علاقمند، سمیناری آموزشی-مهارتی برگزار نماید. ...

7، 8 و 9 آذر ماه سال 96 کارگاه بین المللی دوره مقدماتی QEEG و ERP

کارگاه بین المللی دوره مقدماتی QEEG و ERP

کارگاه بین المللی دوره مقدماتی QEEG و ERP 7، 8 و 9 آذر ماه سال 96 آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ...