کارگاه های گذشته

١٠ مرداد ماه، ٩٦ کارگاه مهارتي آشنائي با پروتکل جديد ام آر آي در تشخيص ايسكمي حاد در شش دقيقه

کارگاه مهارتي آشنائي با پروتکل جديد ام آر آي در تشخيص ايسكمي حاد در شش دقيقه

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند: کارگاه مهارتي آشنائي با پروتكل جديد ام آر آي در تشخيص ايسكمي حاد در شش دقيقه مخاطبین: دانشجویان رشته های فیزیک و مهندسی پزشکی، راديولوژي، رزيدنت هاي راديولوژي ...

11 مرداد ماه ، 1396 کارگاه یک روزه آشنایی با TMS

کارگاه یک روزه آشنایی با TMS

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند: کارگاه یک روزه آشنایی با TMS مخاطبین: دانشجویان رشته های روانپزشکی و روانشناسی و علوم مرتبط ...

17 مرداد ماه ، 1396 کارگاه مهارتی آشنایی با فناوری طیف نگاری مادون قرمز نزدیک مغز (fNIRS) ؛ تئوری، کاربردها و ثبت سیگنال

کارگاه مهارتی آشنایی با فناوری طیف نگاری مادون قرمز نزدیک مغز (fNIRS) ؛ تئوری، کاربردها و ثبت سیگنال

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند: کارگاه مهارتی آشنایی با فناوری طیف نگاری مادون قرمز نزدیک مغز (fNIRS) ؛ تئوری، کاربردها و ثبت سیگنال مخاطبین: دانشجویان رشته های فیزیک و مهندسی پزشکی، علوم شناختی و علاقمندان به مطالعه کارکردی مغز (fNIRS) ...

18 مرداد ماه ، 1396 کارگاه مهارتی مقدماتی پردازش تصاویر تشدید مغناطیسی کارکردی (fMRI) ؛ تئوری و عملی

کارگاه مهارتی مقدماتی پردازش تصاویر تشدید مغناطیسی کارکردی (fMRI) ؛ تئوری و عملی

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند: کارگاه مهارتی مقدماتی پردازش تصاویر تشدید مغناطیسی کارکردی (fMRI) ؛ تئوری و عملی ...

19 مرداد ماه ، 1396 کارگاه مهارتی آشنایی با روش طیف نگاری تشدید مغناطیسی (MRS) ؛ تئوری و عملی

کارگاه مهارتی آشنایی با روش طیف نگاری تشدید مغناطیسی (MRS) ؛ تئوری و عملی

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند: کارگاه مهارتی آشنایی با روش طیف نگاری تشدید مغناطیسی (MRS) ؛ تئوری و عملی مخاطبین: دانشجویان رشته های فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی، رادیولوژی، پزشکان ...

19 و 20 مرداد ماه ، 1396 کارگاه کاربرد بیوفیدبک در اختلالات روانپزشکی

کارگاه کاربرد بیوفیدبک در اختلالات روانپزشکی

کارگاه کاربرد بیوفیدبک در اختلالات روانپزشکی مخاطبین: دانشجویان و متخصصان روانپزشکی، پزشکان عمومی، طب فیزیکی و توانبخشی، اعصاب و روان کودکان، و روانشناسی و مشاوره ...

24 مرداد ماه، ٩٦ کارگاه یک روزه آشنایی با TMS & navigation system

کارگاه یک روزه آشنایی با TMS & navigation system

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند: کارگاه یک روزه آشنایی با TMS & navigation system ...

۲۴ و ۲۵ مرداد ماه ، ۱۳۹۶ کارگاه ارزیابی شناخت با پتانسیل های فراخوانده رویداد ERP

کارگاه ارزیابی شناخت با پتانسیل های فراخوانده رویداد ERP

آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغز برگزار ميكند: کارگاه ارزیابی شناخت با پتانسیل های فراخوانده رویداد ERP ...

25 و 26 مرداد 1396 سمینار دو روزه آموزشي مهارتی ویژه استان یزد

سمینار دو روزه آموزشي مهارتی ویژه استان یزد

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در نظر دارد به منظور آشنایی، به روز رسانی و افزایش مهارت پژوهشگران علاقمند، سمیناری آموزشی-مهارتی برگزار نماید. ...

30 مرداد ماه ، 1396 کارگاه مهارتی مقدمات پردازش سیگنال های مغزی؛ تئوری و عملی

کارگاه مهارتی مقدمات پردازش سیگنال های مغزی؛ تئوری و عملی

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند: کارگاه مهارتی مقدمات پردازش سیگنال های مغزی؛ تئوری و عملی مخاطبین: محققین رشته های روانشناسی، روانپزشکی، پزشکی، فیزیک پزشکی، مهندسی پزشکی، علاقمندان به مطالعات علوم شناختی و کارکردی مغز ...

4 و 5 مرداد 1396 سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی (ویژه استان اصفهان)

سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی (ویژه استان اصفهان)

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در نظر دارد به منظور آشنایی، به روز رسانی و افزایش مهارت پژوهشگران علاقمند، سمیناری آموزشی-مهارتی برگزار نماید. ...

۶ مرداد ماه ۱۳۹۶ کارگاه مبانی نقشه برداری مغز در سطح شبکه های عصبی

کارگاه مبانی نقشه برداری مغز در سطح شبکه های عصبی

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند: کارگاه مبانی نقشه برداری مغز در سطح شبکه های عصبی ...

10 مرداد ماه ، 1396 کارگاه مهارتی آشنایی با الکتروانسفالوگرافی (EEG)

کارگاه مهارتی آشنایی با الکتروانسفالوگرافی (EEG)

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند: کارگاه مهارتی آشنایی با الکتروانسفالوگرافی (EEG)؛ تئوری، کاربردها و ثبت سیگنال مخاطبین: دانشجویان رشته های فیزیک و مهندسی پزشکی، علوم شناختی و علاقمندان به مطالعه کارکردی مغز (EEG) ...

11، 12 و 13 مرداد 1396 کارگاه پردازش سیگنال های مغزی و کاربرد آن در نوروساینس محاسباتی

کارگاه پردازش سیگنال های مغزی و کاربرد آن در نوروساینس محاسباتی

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند: کارگاه پردازش سیگنال های مغزی و کاربرد آن در نوروساینس محاسباتی ...

18 و 19 مرداد 1396 سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی (ویژه استان فارس)

سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی (ویژه استان فارس)

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در نظر دارد به منظور آشنایی، به روز رسانی و افزایش مهارت پژوهشگران علاقمند، سمیناری آموزشی-مهارتی برگزار نماید. ...