کارگاه های گذشته

29 دی ماه ، 1395 کارگاه يك روزه مهارتي مقدماتي TMS

کارگاه يك روزه مهارتي مقدماتي TMS

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند کارگاه يك روزه مهارتي مقدماتي TMS مخاطبین: دانشجویان رشته های پزشکی و علوم مرتبط ...

16-15 آذرماه 1395 کارگاه دو روزه تئوری و عملی TMS & Navigation system

کارگاه دو روزه تئوری و عملی TMS & Navigation system

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند : کارگاه دو روزه تئوری و عملی TMS & Navigation system - 16-15 آذرماه 1395 ...

# کارگاه سه روزه ثبت ، تحلیل و پردازش سیگنال EEG

کارگاه سه روزه ثبت ، تحلیل و پردازش سیگنال EEG

کارگاه سه روزه ثبت ، تحلیل و پردازش سیگنال EEG ...

# کارگاه تصویربرداری کارکردی تشدید مغناطیسی و روش‌های پردازشی آن

کارگاه تصویربرداری کارکردی تشدید مغناطیسی و روش‌های پردازشی آن

گروه مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیر کبیر با همکاری انجمن مهندسی پزشکی ایران و  آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند: ...

# کارگاه پردازش سیگنال های الکتریکی مغز برای ارزیابی شناختی

کارگاه پردازش سیگنال های الکتریکی مغز برای ارزیابی شناختی

کارگاه پردازش سیگنال های الکتریکی مغز برای ارزیابی شناختی در محل آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می شود . ...