کارگاه های آینده

22 تا 24 آذر ماه 1396 هفتمین کارگاه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG

هفتمین کارگاه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند: هفتمین کارگاه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG ...

پنجشنبه و جمعه 25 و 26 آبان ماه 1396 کارگاه دو روزۀ نظریۀ ذهن

کارگاه دو روزۀ نظریۀ ذهن

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند: کارگاه دو روزۀ نظریۀ ذهن مخاطبین: دانشجویان رشته های پزشکی، مهندسی و فیزیک پزشکی، علوم شناختی، روانشناسی، روانپزشکی و سایر رشته های مرتبط ...

پنجشنبه 25 آبان ماه 1396 کارگاه یک روزۀ آشنایی با تحریک مغناطیسی مغز(TMS)

کارگاه یک روزۀ آشنایی با تحریک مغناطیسی مغز(TMS)

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند: کارگاه یک روزۀ آشنایی با تحریک مغناطیسی مغز(TMS) مخاطبین: دانشجویان رشته های پزشکی، مهندسی و فیزیک پزشکی، علوم شناختی، روانشناسی، روانپزشکی و سایر رشته های مرتبط ...

پنجشنبه 11 آبان ماه 1396- از ساعت9 الی 16 کارگاه یک روزۀ تئوری و عملی تحریک الکتریکی مغز (tES)

کارگاه یک روزۀ تئوری و عملی تحریک الکتریکی مغز (tES)

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند: کارگاه یک روزۀ تئوری و عملی تحریک الکتریکی مغز (tES) مخاطبین: دانشجویان رشته های پزشکی، مهندسی و فیزیک پزشکی، علوم شناختی، روانشناسی، روانپزشکی و سایر رشته های مرتبط ...

4 و 5 آبان ماه کارگاه بین المللی ارزیابی و تشخیص اختلالات ADHD

کارگاه بین المللی ارزیابی و تشخیص اختلالات ADHD

مطالعات مختلفی که طی چند سال گذشته انجام شده است نشان می‌دهد که تشخیص اختلالات روانی دارای اعتبار کمی است. نشان داده شده است که استفاده از شاخص‌های EEG و ERP می‌تواند باعث بهبود اعتبار تشخیص شود. ...