کارگاه های آینده

14 و 21 اسفند اولین دوره مهارتی دو روزه آشنایی با TMS and navigation system

اولین دوره مهارتی دو روزه آشنایی با TMS and navigation system

هدف از برگزاری این دوره فراگیری کار عملی با دستگاه است و شرط ورود به بخش عملی، کسب نمره لازم از آزمون بخش تئوری می باشد. ...

10 اسفند 1396 سمینار یک روزۀ کاربرد نقشه برداری مغز در روانپزشکی

سمینار یک روزۀ کاربرد نقشه برداری مغز در روانپزشکی

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند: سمینار یک روزۀ کاربرد نقشه برداری مغز در روانپزشکی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در نظر دارد به منظور آشنایی، به روز رسانی و افزایش مهارت پژوهشگران علاقمند، سمیناری برگزار نماید؛ از اینرو، از روانپزش ...

16 تا 17 اسفند ماه اولین کارگاه مبانی پردازش سیگنالهای حیاتی با نرم افزار متلب با محوریت علوم اعصاب محاسباتی

اولین کارگاه مبانی پردازش سیگنالهای حیاتی با نرم افزار متلب با محوریت علوم اعصاب محاسباتی

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند: اولین کارگاه مبانی پردازش سیگنالهای حیاتی با نرم افزار متلب با محوریت علوم اعصاب محاسباتی ...

دوشنبه 7 اسفند ۱۳۹۶ کارگاه کاربردهای TMS در تحقیقات علوم اعصاب توانبخشی عصبی و نورولوژی

کارگاه کاربردهای TMS در تحقیقات علوم اعصاب توانبخشی عصبی و نورولوژی

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند: کارگاه کاربردهای TMS در تحقیقات علوم اعصاب توانبخشی عصبی و نورولوژی مدرس: خانم دکتر لیلا علی بیگلو (فوق دکتری علوم اعصاب از دانشگاه نورتوسترن آمریکا) ...

17 اسفند ماه ، 1396 کارگاه یک روزه آموزشی مدل‌سازی شناختی و محاسباتی دینامیک مغز

کارگاه یک روزه آموزشی مدل‌سازی شناختی و محاسباتی دینامیک مغز

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند: کارگاه یک روزه آموزشی مدل‌سازی شناختی و محاسباتی دینامیک مغز مدرسین: دکتر محمدعلی خلیل زاده "دانشیار دانشگاه امام رضا (ع)" دکتر سید عابد حسینی "استادیار دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه ازاد مشهد" ...