کارگاه یک روزه تئوری و عملی نورومارکتینگ Neuromarketing

زمان: 14 بهمن ماه 1395
ظرفیت باقیمانده: 0
قیمت: 130000 تومان

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند:

کارگاه یک روزه تئوری و عملی نورومارکتینگ Neuromarketing


مدرس بخش تئوری : خانم دکتر آناهیتا خرمی
مربیان بخش عملی : گروه علمی داج

سرفصل هایی که در کارگاه تدریس خواهد شد:

 1. تولد و بیوگرافی نورومارکت
 2. عجز روشهای پیشین تحقیقات در نشان دادن بعضی توانمندیهای هوشمند انسان
 3. ابزارهای مطالعاتی و بیومتری در نورمارکت
 4. نورومارکت حسی(sensory marketing)
 5. نورومارکت و مغز ناخودآگاه
 6. نورومارکت و مغز و توجه، حافظه
 7. نورومارکت و تصمیم گیری و هیجان( افسوس باخت!!!gain and loss)
 8. نورمارکت و تبلیغات و برند (چرا چگون کمپین های تبلیغاتی شکست می خورند)
 9. نورومارکت وبسته بندی و طراحی(neuroaesthetic join to neuromarket)
 10. نورومارکت و رسانه
 11. حوزه ها و شرکت های معرف نورومارکت تجاری
 12. نورومارکت و مذاکره و توافق با مشتری
 13. نوروساینس و زیر ساخت های عصبی اعتماد
 14. اخلاق در نورومارکت
 15. تجارت جدید در پیوند با نوروی جدید
 16. کار عملی :ثبت ترکیبی و سنکرون EEG+ Eye tracker+GSR+Face reader

زمان: 14 بهمن ماه 1395 - ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر
مکان: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
هزینه ثبت نام : 130.000 تومان
هزينه دانشجويي با ارائه كارت معتبر: 95.000 تومان

واریز هزینه کارگاه به شماره حساب 104319742 بانک تجارت به نام آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز.


شماره شباي حساب آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغز: IR360180000000000104319742

دیگر کارگاه ها

آزمایشگاه ملّی نقشه برداری مغز با همکاری دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می کند:

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند: کارگاه یک روزه تئوری و عملی نورومارکتینگ Neuromarketing . مدرس بخش تئوری : خانم دکتر آناهیتا خرمی. مربیان بخش عملی : گروه علمی داج ...

سمینار یک روزه نقشه برداری مغز ویژه متخصصین و جراحان مغز و اعصاب

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند: کارگاه یک روزه تئوری و عملی نورومارکتینگ Neuromarketing . مدرس بخش تئوری : خانم دکتر آناهیتا خرمی. مربیان بخش عملی : گروه علمی داج ...

کارگاه دو روزه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG-ERP

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند: کارگاه یک روزه تئوری و عملی نورومارکتینگ Neuromarketing . مدرس بخش تئوری : خانم دکتر آناهیتا خرمی. مربیان بخش عملی : گروه علمی داج ...