کارگاه یک روزه تئوری و عملی Psychtoolbox

زمان: 30 شهریور ماه 1396
ظرفیت باقیمانده: 1
قیمت: 75000 تومان

آزمايشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند

کارگاه یک روزه تئوری و عملی Psychtoolbox

 

مدرس: دکتر محمدرضا ابوالقاسمی

 

An introduction to behavioral programming using MATLAB-Psychtoolbox Package (MRI, TMS, tES, EEG, & fNIRS

 

مباحث دوره :

 

  • - Introduction to psychophysics studies
  • - The basics of Psych Toolbox (PTB)
  • - Drawing basic shapes and dots
  • - Animating sound and movie
  • - Collect response and full Experiment

 

زمان: 30 شهریور ماه 1396 - از ساعت ۸ الی ۱۶

 

مکان: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

هزینه ثبت نام : 150/000 تومان
(هزينه با 50% تخفیف آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز : 75000 تومان)

هزینه برای شرکت کنندگان در سمپوزیوم: 45000 تومان

 

واریز هزینه کارگاه به شماره حساب 104319742 بانک تجارت به نام آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز.

 

شماره شباي حساب آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغز:

IR360180000000000104319742

 

دیگر کارگاه ها

آزمایشگاه ملّی نقشه برداری مغز با همکاری دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می کند:

آزمايشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند ارگاه یک روزه تئوری و عملی Psychtoolbox مدرس: دکتر محمدرضا ابوالقاسمی ...

سمینار یک روزه نقشه برداری مغز ویژه متخصصین و جراحان مغز و اعصاب

آزمايشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند ارگاه یک روزه تئوری و عملی Psychtoolbox مدرس: دکتر محمدرضا ابوالقاسمی ...

کارگاه دو روزه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG-ERP

آزمايشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند ارگاه یک روزه تئوری و عملی Psychtoolbox مدرس: دکتر محمدرضا ابوالقاسمی ...