کارگاه نگرش سیبرنتیک در پردازش اطلاعات سیگنال های مغزی

زمان: ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۶
ظرفیت باقیمانده: 19
قیمت: 67000 تومان
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند:

کارگاه نگرش سیبرنتیک در پردازش اطلاعات سیگنال های مغزی


مخاطبین: دانشجویان رشته های پزشکی، مهندسی و فیزیک پزشکی

ظرفیت کارگاه: ۲۰ نفر


مدرس: دکتر قاسم صادقی بجستانی- عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)- محمدجواد درویشی- کارشناس بخش پردازش سیگنال آزمایشگاهسرفصل هایی که در کارگاه تدریس خواهد شد:

  • سیبرنتیک چیست؟
  • منظور از نگرش سیبرنتیک در پردازش سیگنال حیاتی چه میباشد؟
  • اطلاعات حیاتی چه فرقی با اطلاعات شنونی دارد؟
  • منظور از کل نگری و جزء نگری در پردازش سیگنال چیست؟
  • معرفی تفصیلی ابزارهای جزء نگر و کل نگر در پردازش سیگنال
  • مثال های کاربردی پردازش سیگنال EEG با رویکرد سایبرنتیکی به صورت عملی

زمان: پنجشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۶- از ساعت ۸ الی ۱۶

مکان: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز


هزینه ثبت نام : ۲۰۰۰۰۰ تومان
( با ۶۵ درصد تخفیف آزمايشگاه ملی نقشه برداری مغز : ۶۷۰۰۰ تومان )

واریز هزینه کارگاه به شماره حساب 104319742 بانک تجارت به نام آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز.

شماره شباي حساب آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغز:

IR360180000000000104319742


دیگر کارگاه ها

سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی (ویژه استان اصفهان)

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند: کارگاه نگرش سیبرنتیک در پردازش اطلاعات سیگنال های مغزی مخاطبین: دانشجویان رشته های پزشکی، مهندسی و فیزیک پزشکی ...

کارگاه مبانی نقشه برداری مغز در سطح شبکه های عصبی

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند: کارگاه نگرش سیبرنتیک در پردازش اطلاعات سیگنال های مغزی مخاطبین: دانشجویان رشته های پزشکی، مهندسی و فیزیک پزشکی ...

کارگاه مهارتي آشنائي با پروتکل جديد ام آر آي در تشخيص ايسكمي حاد در شش دقيقه

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند: کارگاه نگرش سیبرنتیک در پردازش اطلاعات سیگنال های مغزی مخاطبین: دانشجویان رشته های پزشکی، مهندسی و فیزیک پزشکی ...