کارگاه يك روزه مهارتي مقدماتي TMS

زمان: 29 دی ماه ، 1395
ظرفیت باقیمانده: 0
قیمت: 68000 تومان

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند

کارگاه يك روزه مهارتي مقدماتي TMS


مخاطبین: دانشجویان رشته های پزشکی و علوم مرتبط
ظرفیت کارگاه: 8نفر

هدف از این کارگاه ایجاد مهارت اولیه کار با دستگاه TMS می باشد.
مدرس: نرگس صادق بیگی، کارشناس TMS

سرفصل هایی که در کارگاه تدریس خواهد شد:

بخش تئوری:

  • تاریخچه و اصول اولیه TMS
  • فیزیک TMS و آشنایی با کویل ها
  • ایمنی
  • کاربردهای TMS و نحوه استفاده از پروتکل ها

بخش عملی:

  • نحوه تنظیم پارامترهای دستگاه TMS
  • نحوه گرفتن MEP و آستانه حرکتی
  • معرفي سیستم Navigation و تعیین نقاط هدف

زمان: 29 دی ماه ، 1395 از ساعت 9 تا 16
مکان: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
هزینه ثبت نام: ۱۷۰۰۰۰ تومان ، با ۶۰% تخفیف آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ( ۶۸۰۰۰ تومان )
واریز هزینه کارگاه به شماره حساب 104319742 بانک تجارت به نام آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز.
شماره شباي حساب آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغز:
IR360180000000000104319742دیگر کارگاه ها

آزمایشگاه ملّی نقشه برداری مغز با همکاری دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می کند:

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند کارگاه يك روزه مهارتي مقدماتي TMS مخاطبین: دانشجویان رشته های پزشکی و علوم مرتبط ...

سمینار یک روزه نقشه برداری مغز ویژه متخصصین و جراحان مغز و اعصاب

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند کارگاه يك روزه مهارتي مقدماتي TMS مخاطبین: دانشجویان رشته های پزشکی و علوم مرتبط ...

کارگاه دو روزه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG-ERP

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند کارگاه يك روزه مهارتي مقدماتي TMS مخاطبین: دانشجویان رشته های پزشکی و علوم مرتبط ...