کارگاه يك روزه مهارتي مقدماتي TMS

زمان: 29 دی ماه ، 1395
ظرفیت باقیمانده: 0
قیمت: 68000 تومان

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند

کارگاه يك روزه مهارتي مقدماتي TMS


مخاطبین: دانشجویان رشته های پزشکی و علوم مرتبط
ظرفیت کارگاه: 8نفر

هدف از این کارگاه ایجاد مهارت اولیه کار با دستگاه TMS می باشد.
مدرس: نرگس صادق بیگی، کارشناس TMS

سرفصل هایی که در کارگاه تدریس خواهد شد:

بخش تئوری:

  • تاریخچه و اصول اولیه TMS
  • فیزیک TMS و آشنایی با کویل ها
  • ایمنی
  • کاربردهای TMS و نحوه استفاده از پروتکل ها

بخش عملی:

  • نحوه تنظیم پارامترهای دستگاه TMS
  • نحوه گرفتن MEP و آستانه حرکتی
  • معرفي سیستم Navigation و تعیین نقاط هدف

زمان: 29 دی ماه ، 1395 از ساعت 9 تا 16
مکان: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
هزینه ثبت نام: ۱۷۰۰۰۰ تومان ، با ۶۰% تخفیف آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ( ۶۸۰۰۰ تومان )
واریز هزینه کارگاه به شماره حساب 104319742 بانک تجارت به نام آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز.
شماره شباي حساب آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغز:
IR360180000000000104319742دیگر کارگاه ها

آشنایی با کاربرد روش تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای (tDCS) در درمان

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند کارگاه يك روزه مهارتي مقدماتي TMS مخاطبین: دانشجویان رشته های پزشکی و علوم مرتبط ...

کارگاه سه روزه Source Localization

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند کارگاه يك روزه مهارتي مقدماتي TMS مخاطبین: دانشجویان رشته های پزشکی و علوم مرتبط ...

کارگاه دو روزه آشنایی با روش تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمه ای (rTMS) در درمان

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند کارگاه يك روزه مهارتي مقدماتي TMS مخاطبین: دانشجویان رشته های پزشکی و علوم مرتبط ...