داستان های موفقیت

No Image

نام: فاطمه سادات
نام خانوادگی: رشیدی
رشته تحصیلی: ژنتیک انسانی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
عنوان پرژه: بررسی عصب بینایی جنین مبتلا به نابینایی
مجری طرح: دکتر نورمحمد قیاسوند

ما قبل از انجام پروژه در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، فکر میکردیم پروژۀ تعریف شده بدون پاسخ هست و تصاویر ام. آر. آی. که قبلاً تهیه شده بود، فاقد دیتای مورد نظر ما بود تا اینکه با آزمایشگاه آشنا شدیم و تلاشی که همکاران آزمایشگاه برای کسب تصویر با رزلوشن عالی داشتند، ستودنی بود. کیفیت تصاویر أخذ شده فوق العاده بود، به طوری که پیشتر در هیچ مرکز موفق به أخذ چنین تصاویری نشده بودیم. از نظر شرایط ثبت پروژه و تعیین زمان های انجام پروژه هم همکاری عالی بود و در مجموع تیم ما از اجرای پروژه در آزمایشگاه رضایت کامل را داشت.

No Image

نام: مرضیه
نام خانوادگی: تقوی
رشته تحصیلی: مهندسی پزشکی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
عنوان پرژه: امکان سنجی دمانگاری دقیق به روش طیف سنجی تشدید مغناطیسی MRS
مجری طرح: دکتر حمیدرضا سلیقه راد

همکاری پرسنل آزمایشگاه در بخش ثبت پروژه و تعیین زمان أخذ دیتا خیلی خوب بود و کیفیت تصاویر أخذ شده عالی بود و در حالت کلی رضایت کامل داشتم. فقط شاید هنوز جا دارد سطح آگاهی و دانش کارشناسان آزمایشگاه بالاتر رود، به طوری که برای رسیدن به پروتکل بهینه خیلی نیاز به آزمون و خطا نباشد، یعنی انتظار این هست که اپراتور تسلط کافی داشته باشد.

No Image

نام: سعید
نام خانوادگی: فرزاد مهاجری
رشته تحصیلی: دامپزشکی
مقطع تحصیلی: پزشکی عمومی
عنوان پرژه: بررسی اثرات سلول های بنیادی در ترمیم ضایعات نخاعی
مجری طرح: دکتر محمد مهدی دهقان

خوشبختانه ویژگی های آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز همانند نظم، دقت و برنامه ریزی دقیق در کنار دستگاه منحصر به فرد MRI باعث اجرای دقیق پروژۀ ما و أخذ تصاویر کاملاً مطلوب شد.

No Image

نام: فرزانه
نام خانوادگی: کیوان فرد
رشته تحصیلی: مهندسی پزشکی
مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
عنوان پرژه: بررسی ارتباط میان اتصالات ساختاری و کارکردی مغز
مجری طرح: دکتر عباس نصیرایی مقدم

دستگاه ام. آر. آی. آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز خیلی قوی تر از سایر مراکز و بسیار مناسب جهت تحقیقات هست. کیفیت تصاویر عالی و غیرقابل مقایسه با تصاویر أخذ شده در سایر مراکز بود. یک مزیت خیلی مهم آزمایشگاه، امکان تحویل گرفتن دیتای أخذ شده در همان روز أخذ دیتا بود که از نظر زمان پیش بینی شده برای انجام پروژه، کمک شایانی در پیشرفت سریع تر پروژه بود.

No Image

نام: بهزاد
نام خانوادگی: فرخی
رشته تحصیلی: مهندسی پزشکی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
عنوان پرژه: پیش بینی مسیر حرکت دست با استفاده از تصاویر ام.آر.آی
مجری طرح: دکتر عباس عرفانیان

خدمت رسانی همکاران آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز چه در بخش اداری از نظر شرایط پذیرش، زمان بندی اجرای پروژه و رسیدگی به امور مالی و چه در بخش فنی خیلی خوب بود. کیفیت تصاویر أخذ شده هم عالی بود.

No Image

نام: امین
نام خانوادگی: دهقانی
رشته تحصیلی: مهندسی پزشکی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
عنوان پرژه: ثبت دیتای ام.آر.آی و EEG به منظور تغییر احساسات
مجری طرح: دکتر غلامعلی حسین زاده

از اینکه پروژۀ خود را در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز انجام دادم، کاملاً راضی و خرسندم. برخورد مسئولین مرکز و همکاری آنها و همچنین کیفیت دیتای أخذ شده عالی بود. بدون شک تأسیس این مرکز کمک شایانی به توسعۀ دانش ما در زمینۀ نقشه برداری مغز خواهد کرد.