اخبار

کارگاه حذف آرتیفکت و آنالیز سیگنالهای EEG/MEG ضبط شده همزمان با تحریک عمقی و قشری مغز٬ در تاریخ  ۱ مهر ۱۳۹۶ برگزار گردید.

کارگاه حذف آرتیفکت و آنالیز سیگنالهای EEG/MEG ضبط شده همزمان با تحریک عمقی و قشری مغز٬ در تاریخ ۱ مهر ۱۳۹۶ برگزار گردید.

دسته: اخبار 07 مهر 1396

در حاشیه‌ی اولین سمپوزیوم تازه‌های نقشه برداری مغز ایران٬ کارگاه حذف آرتیفکت و آنالیز سیگنالهای EEG/MEG ضبط شده همزمان با تحریک عمقی و قشری مغز٬ در تاریخ ۱ مهر ۱۳۹۶ در آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز برگزار گردید.

ادامه مطلب
کارگاه مهارتی آشنایی با الکتروانسفالوگرافی (EEG) ؛ تئوری، کاربردها و ثبت و پردازش سیگنال٬ در تاریخ  ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ برگزار گردید

کارگاه مهارتی آشنایی با الکتروانسفالوگرافی (EEG) ؛ تئوری، کاربردها و ثبت و پردازش سیگنال٬ در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ برگزار گردید

دسته: اخبار 07 مهر 1396

در حاشیه‌ی اولین سمپوزیوم تازه‌های نقشه برداری مغز ایران٬ کارگاه مهارتی آشنایی با الکتروانسفالوگرافی (EEG) ؛ تئوری، کاربردها و ثبت و پردازش سیگنال٬ در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ در آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز برگزار گردید.

ادامه مطلب
مصاحبه با دکتر محمدرضا آی در برنامه‌ی چرخ از شبکه چهار سیما با موضوع: «تجهیزات و فناوری نقشه برداری مغز»

مصاحبه با دکتر محمدرضا آی در برنامه‌ی چرخ از شبکه چهار سیما با موضوع: «تجهیزات و فناوری نقشه برداری مغز»

دسته: اخبار 29 شهریور 1396

مصاحبه با دکتر محمدرضا آی؛ رییس آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در برنامه‌ی چرخ از شبکه چهار سیما با موضوع: «تجهیزات و فناوری نقشه برداری مغز»

ادامه مطلب
کارگاه مهارتی آشنایی با فناوری طیف نگاری مادون قرمز نزدیک مغز (fNIRS) ؛ تئوری، کاربردها و ثبت و پردازش سیگنال، در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ برگزار گردید

کارگاه مهارتی آشنایی با فناوری طیف نگاری مادون قرمز نزدیک مغز (fNIRS) ؛ تئوری، کاربردها و ثبت و پردازش سیگنال، در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ برگزار گردید

دسته: اخبار 29 شهریور 1396

کارگاه مهارتی آشنایی با فناوری طیف نگاری مادون قرمز نزدیک مغز (fNIRS) ؛ تئوری، کاربردها و ثبت و پردازش سیگنال، در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ در آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز برگزار گردید

ادامه مطلب
کارگاه مهارتی آشنایی با روش طیف نگاری تشدید مغناطیسی  (MRS) ؛ تئوری و عملی ، در تاریخ 28 شهریور 1396 برگزار گردید

کارگاه مهارتی آشنایی با روش طیف نگاری تشدید مغناطیسی (MRS) ؛ تئوری و عملی ، در تاریخ 28 شهریور 1396 برگزار گردید

دسته: اخبار 28 شهریور 1396

کارگاه مهارتی آشنایی با روش طیف نگاری تشدید مغناطیسی (MRS) ؛ تئوری و عملی ، در تاریخ 28 شهریور 1396 در آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز برگزار گردید

ادامه مطلب
کارگاه مهارتی آشنایی با تصویر برداری تشدید مغناطیسی کارکردی  (fMRI) تئوری و عملی، در تاریخ 27 شهریور 1396برگزار گردید

کارگاه مهارتی آشنایی با تصویر برداری تشدید مغناطیسی کارکردی (fMRI) تئوری و عملی، در تاریخ 27 شهریور 1396برگزار گردید

دسته: اخبار 28 شهریور 1396

کارگاه مهارتی آشنایی با تصویر برداری تشدید مغناطیسی کارکردی (fMRI) تئوری و عملی، در تاریخ 27 شهریور 1396 در آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز برگزار گردید

ادامه مطلب