اخبار

برگزاری کارگاه مهارتی مقدماتی پردازش تصاویر تشدید مغناطیسی کارکردی (fMRI)

برگزاری کارگاه مهارتی مقدماتی پردازش تصاویر تشدید مغناطیسی کارکردی (fMRI)

دسته: اخبار 29 مرداد 1396

کارگاه مهارتی مقدماتی پردازش تصاویر تشدید مغناطیسی کارکردی (fMRI) ؛ تئوری و عملی در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۶ در آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز برگزار گردید.

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه مهارتی آشنایی با فناوری طیف نگاری مادون قرمز نزدیک مغز (fNIRS)

برگزاری کارگاه مهارتی آشنایی با فناوری طیف نگاری مادون قرمز نزدیک مغز (fNIRS)

دسته: اخبار 29 مرداد 1396

کارگاه مهارتی آشنایی با فناوری طیف نگاری مادون قرمز نزدیک مغز (fNIRS) ؛ تئوری، کاربردها و ثبت سیگنال در تاریخ ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۶ در آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز برگزار گردید.

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه پردازش سیگنال های مغزی و کاربرد آن در نوروساینس محاسباتی

برگزاری کارگاه پردازش سیگنال های مغزی و کاربرد آن در نوروساینس محاسباتی

دسته: اخبار 29 مرداد 1396

کارگاه پردازش سیگنال های مغزی و کاربرد آن در نوروساینس محاسباتی در تاریخ ۱۱ تا ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۶ در آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز برگزار گردید.

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه یک روزه آشنایی با TMS

برگزاری کارگاه یک روزه آشنایی با TMS

دسته: اخبار 29 مرداد 1396

کارگاه یک روزه آشنایی با TMS در تاریخ ۱۱ مرداد ماه در آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز برگزار گردید.

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه مهارتی آشنایی با الکتروانسفالوگرافی (EEG)

برگزاری کارگاه مهارتی آشنایی با الکتروانسفالوگرافی (EEG)

دسته: اخبار 29 مرداد 1396

کارگاه مهارتی آشنایی با الکتروانسفالوگرافی (EEG)؛ تئوری، کاربردها و ثبت سیگنال در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۶ در آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز برگزار گردید.

ادامه مطلب
برگزاری سمینار دو روزۀ آموزشی مهارتی نقشه برداری مغز (ویژۀ استان فارس)

برگزاری سمینار دو روزۀ آموزشی مهارتی نقشه برداری مغز (ویژۀ استان فارس)

دسته: اخبار 23 مرداد 1396

سمینار رایگان دو روزۀ آموزشی مهارتی نقشه برداری مغز ویژۀ استان فارس در تاریخ 18 و 19 مردادماه در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار گردید.

ادامه مطلب