اخبار

کارگاه دو روزه علوم شناختی در روابط اجتماعی

کارگاه دو روزه علوم شناختی در روابط اجتماعی

دسته: اخبار 06 شهریور 1396

کارگاه دو روزه علوم شناختی در روابط اجتماعی

ادامه مطلب
برگزاری سمینار دو روزۀ آموزشی مهارتی نقشه برداری مغز (ویژۀ استان خراسان)

برگزاری سمینار دو روزۀ آموزشی مهارتی نقشه برداری مغز (ویژۀ استان خراسان)

دسته: اخبار 05 شهریور 1396

سمینار رایگان دو روزۀ آموزشی مهارتی نقشه برداری مغز ویژۀ استان خراسان در تاریخ 1 و 2 شهریورماه در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار گردید.

ادامه مطلب
برگزاری سمینار رایگان دو روزۀ آموزشی مهارتی نقشه برداری مغز ویژۀ استان یزد

برگزاری سمینار رایگان دو روزۀ آموزشی مهارتی نقشه برداری مغز ویژۀ استان یزد

دسته: اخبار 29 مرداد 1396

سمینار رایگان دو روزۀ آموزشی مهارتی نقشه برداری مغز ویژۀ استان یزد در تاریخ ۲۵ و ۲۶ مرداد ماه در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار گردید.

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه ارزیابی شناخت با پتانسیل های فراخوانده رویداد ERP

برگزاری کارگاه ارزیابی شناخت با پتانسیل های فراخوانده رویداد ERP

دسته: اخبار 29 مرداد 1396

کارگاه ارزیابی شناخت با پتانسیل های فراخوانده رویداد ERP در تاریخ ۲۴ و ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۶ در آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز برگزار گردید.

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه کاربرد بیوفیدبک در اختلالات روانپزشکی

برگزاری کارگاه کاربرد بیوفیدبک در اختلالات روانپزشکی

دسته: اخبار 29 مرداد 1396

کارگاه کاربرد بیوفیدبک در اختلالات روانپزشکی در تاریخ ۱۹ و ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۶ در آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز برگزار گردید.

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه مهارتی آشنایی با روش طیف نگاری تشدید مغناطیسی (MRS)

برگزاری کارگاه مهارتی آشنایی با روش طیف نگاری تشدید مغناطیسی (MRS)

دسته: اخبار 29 مرداد 1396

کارگاه مهارتی آشنایی با روش طیف نگاری تشدید مغناطیسی (MRS) ؛ تئوری و عملی در تاریخ ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۶ در آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز برگزار گردید.

ادامه مطلب