اخبار

سلسله سخنرانیهای ماهیانه برنامه ریزی شده توسط آزمایشگاه ملّی نقشه برداری مغز

سلسله سخنرانیهای ماهیانه برنامه ریزی شده توسط آزمایشگاه ملّی نقشه برداری مغز

دسته: اخبار 18 آبان 1395

آزمایشگاه ملّی نقشه برداری مغز (NBML) یک سلسله سخنرانی ماهیانه با موضوع کلّی “نگاشت مغزی” برنامه ریزی کرده است. این سخنرانی ها در چهارشنبه ی آخر هر ماه، در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی مختلف برگزار می شوند.

ادامه مطلب
آزمایشگاه ملّی نقشه برداری مغز به زودی شروع به کار خواهد کرد

آزمایشگاه ملّی نقشه برداری مغز به زودی شروع به کار خواهد کرد

دسته: اخبار 18 آبان 1395

آزمایشگاه ملّی نقشه برداری مغز (NBML) مجهز به مجموعه ای از جدیدترین دستگاههای مربوط به حوزه های نگاشت مغزی شامل MRI، TMS، tES، fNIRS، EEG و غیره می باشد. این آزمایشگاه از سال 1395 شروع به ارائه ی خدمات مختلف مرتبط با این دستگاه ها و نیز خدمات مختلف در حوزه های پردازش سیگنال و تصویر به پژوهشگران در کل کشور خواهد نمود.

ادامه مطلب