اخبار

آزمایشگاه ملّی نقشه برداری مغز به زودی شروع به کار خواهد کرد

آزمایشگاه ملّی نقشه برداری مغز به زودی شروع به کار خواهد کرد

دسته: اخبار 18 آبان 1395

آزمایشگاه ملّی نقشه برداری مغز (NBML) مجهز به مجموعه ای از جدیدترین دستگاههای مربوط به حوزه های نگاشت مغزی شامل MRI، TMS، tES، fNIRS، EEG و غیره می باشد. این آزمایشگاه از سال 1395 شروع به ارائه ی خدمات مختلف مرتبط با این دستگاه ها و نیز خدمات مختلف در حوزه های پردازش سیگنال و تصویر به پژوهشگران در کل کشور خواهد نمود.

ادامه مطلب