اخبار

برگزاری کارگاه مهارتی آشنایی با روش های تحریک مغزی (TMS, tES) ؛ تئوری و عملی در تاریخ 26 شهریور 1396

برگزاری کارگاه مهارتی آشنایی با روش های تحریک مغزی (TMS, tES) ؛ تئوری و عملی در تاریخ 26 شهریور 1396

دسته: اخبار 27 شهریور 1396

کارگاه مهارتی آشنایی با روش های تحریک مغزی (TMS, tES) ؛ تئوری و عملی در تاریخ 26 شهریور 1396 در آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز برگزار گردید.

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه مهارتی آشنايي و تشخيص بهتر تومورها با (DTI,DWI & DKI)؛ تئوری و عملی در تاریخ 25 شهریور 1396

برگزاری کارگاه مهارتی آشنايي و تشخيص بهتر تومورها با (DTI,DWI & DKI)؛ تئوری و عملی در تاریخ 25 شهریور 1396

دسته: اخبار 26 شهریور 1396

کارگاه مهارتی آشنايي و تشخيص بهتر تومورها با (DTI,DWI & DKI)؛ تئوری و عملی در تاریخ 25 شهریور 1396 در آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز برگزار گردید.

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه نگرش سیبرنتیک در پردازش اطلاعات سیگنال های مغزی در تاریخ  23 شهریور 1396

برگزاری کارگاه نگرش سیبرنتیک در پردازش اطلاعات سیگنال های مغزی در تاریخ 23 شهریور 1396

دسته: اخبار 26 شهریور 1396

کارگاه نگرش سیبرنتیک در پردازش اطلاعات سیگنال های مغزی در تاریخ 23 شهریور 1396 در آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز برگزار گردید.

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه آشنایی با کاربرد روش تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای (tDCS) در درمان٬ 22 شهریور 1396

برگزاری کارگاه آشنایی با کاربرد روش تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای (tDCS) در درمان٬ 22 شهریور 1396

دسته: اخبار 23 شهریور 1396

کارگاه آشنایی با کاربرد روش تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای (tDCS) در درمان٬ در تاریخ 22شهریور 1396 در آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز برگزار گردید.

ادامه مطلب
15 محقق داخلی و خارجی در سمپوزیوم نقشه‌برداری مغز سخنرانی‌ می‌کنند

15 محقق داخلی و خارجی در سمپوزیوم نقشه‌برداری مغز سخنرانی‌ می‌کنند

دسته: اخبار 21 شهریور 1396

رییس آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز گفت: نخستین سمپوزیوم تازه‌های نقشه‌برداری مغز با حضور محققان داخلی و خارجی به منظور ترویج علوم شناختی در این حوزه و همچنین به روز رسانی دانش و اطلاعات پژوهشگران، دانشجویان و فناوران برگزار می‌شود.

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه دو روزه‌ی نوروفیدبک در تاریخ 20 و 21 شهریور 1396

برگزاری کارگاه دو روزه‌ی نوروفیدبک در تاریخ 20 و 21 شهریور 1396

دسته: اخبار 21 شهریور 1396

کارگاه دو روزه‌ی نوروفیدبک در تاریخ 20 و 21 شهریور 1396 در آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز برگزار گردید.

ادامه مطلب