پردازش و آنالیز تصاویر

پردازش تصاویر fMRI - قسمت دوم

پردازش تصاویر fMRI - قسمت دوم

تصویر برداری تشدید مغناطیسی کارکردی (fMRI)، از این واقعیت بهره می برد که وقتی نورون ها در مغز فعال می شوند، حجم خون در آن منطقه افزایش می یابد. ن

ادامه مطلب
پردازش تصاویر fMRI - قسمت اول

پردازش تصاویر fMRI - قسمت اول

از زمان پیدایش fMRI در 1990، مطالعات fMRI توانسته به سرعت در دنیای علم رشد کند.

ادامه مطلب