TDCS

تحریک الکتریکی مغز (21)

تحریک الکتریکی مغز (21)

دسته: درسنامه ها, TDCS 20 تیر 1396

یکی از نگرانی های عمده در این زمینه این است که این تکنولوژی غیراز کارهای تجربی و آزمایشگاهی موارد استفاده دیگری نیز دارد و این در حالیست که افراد استفاده کننده تحت هیچ نظارتی قرار نمی گیرند

ادامه مطلب
تحریک الکتریکی مغز (20)

تحریک الکتریکی مغز (20)

دسته: درسنامه ها, TDCS 20 تیر 1396

جهت حصول اطمینان از ایمنی عمومی، بر روی جزییات عوارض نوروبیولوژیکی استفاده از tDCS تمرکز بیشتری لازم است.

ادامه مطلب
تحریک الکتریکی مغز (19)

تحریک الکتریکی مغز (19)

دسته: درسنامه ها, TDCS 20 تیر 1396

اولین نتایج و بازخوردهای استفاده های درمانی و بهبود به کمک tDCS دلگرم کننده بود. غیرتهاجمی بودن آن و همچنین غیردارویی بودن این روش از نظر محققین هیجان انگیز است و

ادامه مطلب
تحریک الکتریکی مغز (18)

تحریک الکتریکی مغز (18)

دسته: درسنامه ها, TDCS 27 خرداد 1396

عامل دیگر گرایش به tDCS علاوه بر ارزان بودن آن، استفاده کاربری راحت آن نیز می باشد به طوری که شخص به راحتی می تواند از آن استفاده کند.

ادامه مطلب
تحریک الکتریکی مغز (17)

تحریک الکتریکی مغز (17)

دسته: درسنامه ها, TDCS 27 خرداد 1396

چهره مدرن tDCS که تولد دوباره ای در مجامع علمی داشت، جنبه های مختلف علوم شناختی را تحت تاثیر قرار داد.

ادامه مطلب
تحریک الکتریکی مغز (16)

تحریک الکتریکی مغز (16)

دسته: درسنامه ها, TDCS 26 خرداد 1396

ترکیب مدالیته ها یکی از شاخه های مورد علاقه پژوهشگران می باشد. این امر در مورد tCS از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد زیرا در تحریک الکتریکی همواره بدنبال راهی هستیم که میزان تغییرات را بسنجیم.

ادامه مطلب