TDCS

تحریک الکتریکی مغز (31)

تحریک الکتریکی مغز (31)

دسته: درسنامه ها, TDCS 05 بهمن 1396

حافظه کاری (WM) به فضای کاری ذهنی اتلاق می‌شود که ذخیره سازی موقتی، دستکاری آنی اطلاعات مرتبط و حذف اطلاعات غیر مرتبط را تسهیل می کند.

ادامه مطلب
تحریک الکتریکی مغز (30)

تحریک الکتریکی مغز (30)

دسته: درسنامه ها, TDCS 05 بهمن 1396

اگر قبل از طراحی آزمایش به سوالات کلیدی مربوط به مطالعه خود پاسخ دهیم، می توانیم روش های متناسب با آزمایش خود را بهتر انتخاب نماییم.

ادامه مطلب
تحریک الکتریکی مغز (29)

تحریک الکتریکی مغز (29)

دسته: درسنامه ها, TDCS 05 بهمن 1396

روش های مطالعه متعددی در این حوزه وجود دارد که با توجه به افزایش تحقیقات در بحث تحریک مغزی طراحی و استفاده از روش متناسب با آزمایش لازم است با دقت بیشتری صورت گیرد.

ادامه مطلب
تحریک الکتریکی مغز (28)

تحریک الکتریکی مغز (28)

دسته: درسنامه ها, TDCS 05 بهمن 1396

دو دسته اثر در اثر تحریک الکتریکی برای فرد اتفاق میافتد:

ادامه مطلب
تحریک الکتریکی مغز (27)

تحریک الکتریکی مغز (27)

دسته: درسنامه ها, TDCS 05 بهمن 1396

اغلب مطالعات در حوزه تحریک الکتریکی مغز، تاثیر tDCS را بر روی افراد جوان و سالم بررسی نموده است.

ادامه مطلب
تحریک الکتریکی مغز 26

تحریک الکتریکی مغز 26

دسته: درسنامه ها, TDCS 05 بهمن 1396

هنگامی که بواسطه tDCS تغییراتی در مغز رخ می دهد، این پتانسیل به وجود می آید که اثرات فعل و انفعالات دارویی نیز تحت تاثیر قرار گیرد.

ادامه مطلب