fNIRS

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (24)

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (24)

دسته: درسنامه ها, fNIRS 16 مرداد 1396

SAKATANI و همکارانش از در مطالعه مشابهی پیشنهاد کردند که تحریک الکتریکی همان نقاط مغزی (تحریک مستقیم در تالاموس) باعث تغییرات اکسیژنی متفاوتی در فرونتال می شود که مشابه یافته های آنها در طول تسک های شناختی بوده است.

ادامه مطلب
طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (23)

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (23)

دسته: درسنامه ها, fNIRS 16 مرداد 1396

استفاده از fNIRS جهت مطالعات پارکینسون به دلیل اینکه آرتیفکت حرکتی تاثیر کمتری برروی سیگنال های آن دارد، مورد توجه می باشد.

ادامه مطلب
طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (22)

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (22)

دسته: درسنامه ها, fNIRS 16 مرداد 1396

محققین دیگر نیز از VFT (Verbal Fluency Task) جهت بررسی تغییرات ناحیه پری فرونتال در بیماران آلزایمری استفاده کردند.

ادامه مطلب
طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (21)

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (21)

دسته: درسنامه ها, fNIRS 19 تیر 1396

به دلیل اینکه در بیماری آلزایمر همه ی مغز درگیر می شود، بنابراین در مطالعات با fNIRS در این زمینه، می تواند مورد توجه باشد.

ادامه مطلب
طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (20)

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (20)

دسته: درسنامه ها, fNIRS 19 تیر 1396

یکی دیگر از کاربردهای fNIRS اندازه گیری های آن بر روی تغییرات شیمیایی و خودبخودی در مغز افراد مبتلا به تشنج های صرع می باشد.

ادامه مطلب
طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (19)

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (19)

دسته: درسنامه ها, fNIRS 19 تیر 1396

در سال 2001 اندرو استفاده از fNIRSبه عنوان یکی از روش های غیرتهاجمی مانیتورینگ عصبی معرفی کرد.

ادامه مطلب