fNIRS

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (21)

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (21)

دسته: درسنامه ها, fNIRS 19 تیر 1396

به دلیل اینکه در بیماری آلزایمر همه ی مغز درگیر می شود، بنابراین در مطالعات با fNIRS در این زمینه، می تواند مورد توجه باشد.

ادامه مطلب
طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (20)

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (20)

دسته: درسنامه ها, fNIRS 19 تیر 1396

یکی دیگر از کاربردهای fNIRS اندازه گیری های آن بر روی تغییرات شیمیایی و خودبخودی در مغز افراد مبتلا به تشنج های صرع می باشد.

ادامه مطلب
طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (19)

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (19)

دسته: درسنامه ها, fNIRS 19 تیر 1396

در سال 2001 اندرو استفاده از fNIRSبه عنوان یکی از روش های غیرتهاجمی مانیتورینگ عصبی معرفی کرد.

ادامه مطلب
طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (18)

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (18)

دسته: درسنامه ها, fNIRS 27 خرداد 1396

یکی از مزایای fMRI نسبت به fNIRS رزلوشن فضایی بالای آن می باشد که در fNIRS به علت پراکندگی فوتون ها در بافت های مختلف رزلوشن فضایی در حد سانتیمتر خواهد بود.

ادامه مطلب
طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (17)

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (17)

دسته: درسنامه ها, fNIRS 26 خرداد 1396

بسیاری از افراد با اساس کار fMRI آشنایی دارند و از نتایج آن در پژوهش های خود استفاده می کنند. fMRI در مقایسه با fNIRS یک روش غیرتهاجمی با رزلوشن فضایی بالا می باشد.

ادامه مطلب
طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (16)

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (16)

دسته: درسنامه ها, fNIRS 26 خرداد 1396

هدف از این ترتیب قراردادن، رسیدن به تصویری با رزلوشن ،حساسیت بالا ، بهترین تخمین جهت غلظت کورموفورها ، موثرترین حالت جهت حذف نویزهایی فیزیولوژیک می باشد.(

ادامه مطلب