EEG

الکتروانسفالوگرافی (37)

الکتروانسفالوگرافی (37)

دسته: درسنامه ها, EEG 28 بهمن 1396

اگر آزمودنی‌ها آموزش داده شوند که یک مجموعه از پاسخ‌های حرکتی ارائه دهند در حدود 1 میلی ثانیه پیش از ارائه پاسخ، یک موج آرام منفی در نواحی جلویی و مرکزی ظاهر می‌شود.

ادامه مطلب
الکتروانسفالوگرافی (36)

الکتروانسفالوگرافی (36)

دسته: درسنامه ها, EEG 28 بهمن 1396

در بیشتر مطالعات ERP، trialهای با پاسخ‌های رفتاری اشتباه کنار گذاشته می‌شوند؛ در حالی که مقایسه ERP برانگیخته شده در trialهای خطا با trialهای صحیح این امکان را فراهم می‌آورد که در خصوص علت بروز خطا و واکنش مغز پس از تشخیص خطای رخ داده اطلاعاتی کسب نمود.

ادامه مطلب
الکتروانسفالوگرافی (35)

الکتروانسفالوگرافی (35)

دسته: درسنامه ها, EEG 28 بهمن 1396

اگرچه دامنه‌ی N400 در الکترودهای نیمکره‌ی راست بزرگ‌تر از نیم‌کره‌ی سمت چپ است اما به نظر می‌رسد که موج N400 به طور عمده در لوب گیجگاهی سمت چپ تولید گردد که این تناقض را ...

ادامه مطلب
الکتروانسفالوگرافی (34)

الکتروانسفالوگرافی (34)

دسته: درسنامه ها, EEG 28 بهمن 1396

مؤلفه‌ی مرتبط با زبانی که بیش از همه مورد مطالعه قرار گرفته است N400 می‌باشد که نخستین بار توسط Kutas و همکارانش در سال 1980 گزارش گردید.

ادامه مطلب
الکتروانسفالوگرافی (33)

الکتروانسفالوگرافی (33)

دسته: درسنامه ها, EEG 28 بهمن 1396

هنگامی که آزمودنی تلاش بیشتری برای انجام تکلیف می‌کند، دامنه P300 بزرگتر است؛ لذا دامنه‌ی این موج می‌تواند به عنوان معیاری از تخصیص منابع ذهنی توسط آزمودنی در نظر گرفته شود.

ادامه مطلب
الکتروانسفالوگرافی (32)

الکتروانسفالوگرافی (32)

دسته: درسنامه ها, EEG 05 بهمن 1396

چندین مؤلفه‌ی متمایز ERP در بازه‌ی زمانی موج P3 وجود دارند؛ مؤلفه‌ی P3a با بیشترین دامنه در نواحی جلویی و مؤلفه‌ی P3b با بیشترین دامنه در نواحی آهیانه‌ای. هر دو مؤلفه‌ی مذکور توسط شیفت‌های غیرقابل‌ پیش‌بینی و ...

ادامه مطلب