MRI

مقدمه ای بر ام آر آی (21)

مقدمه ای بر ام آر آی (21)

دسته: درسنامه ها, MRI 19 تیر 1396

نسبت سیگنال به نویز یا SNR: معیاری ترکیبی از سیگنال حاصل از آزمون ام آر آی خالص و نویز حرارتی و منابع دیگر نویز است. بطور کلی SNR نسبت بین شدت سیگنال به شدت نویز را گویند.

ادامه مطلب
مقدمه ای بر ام آر آی (20)

مقدمه ای بر ام آر آی (20)

دسته: درسنامه ها, MRI 19 تیر 1396

Acquisition time: به کل زمان مورد نیاز برای انجام یک آزمون گفته می شود ولی زمان لازم برای بازسازی تصویر را شامل نمی شود.

ادامه مطلب
مقدمه ای بر ام آر آی (19)

مقدمه ای بر ام آر آی (19)

دسته: درسنامه ها, MRI 19 تیر 1396

Image reconstruction: پروسه ایجاد تصویر از یکسری از داده های خام اندازه گیری شده را گویند. در ام آرآی از تبدیل فوریه برای بازسازی تصویر استفاده می شود.

ادامه مطلب
مقدمه ای بر ام آر آی (18)

مقدمه ای بر ام آر آی (18)

دسته: درسنامه ها, MRI 27 خرداد 1396

Echo train: به تعداد دو یا بیشتر اکو در یک سکانس گفته می شود که هر کدام از آنها یک خط از انکدینگ فاز را میدهد.

ادامه مطلب
مقدمه ای بر ام آر آی (17)

مقدمه ای بر ام آر آی (17)

دسته: درسنامه ها, MRI 26 خرداد 1396

همانطور که در درسنامه های پیشین اشاره شد، قبل از اعمال هرگونه پالس RF سیستم باید در ابتدا در وضعیت تعادل گرمایی با محیط خود ...

ادامه مطلب
مقدمه ای بر ام آر آی (16)

مقدمه ای بر ام آر آی (16)

دسته: درسنامه ها, MRI 26 خرداد 1396

آسایش عرضی یا T2 (اسپین-اسپین): بعد از قطع RF، بردار مغناطیسی عرضی شروع به کاهش می کند که به آن آسایش عرضی یا T2 گویند

ادامه مطلب