MRI

مقدمه ای بر ام آر آی (28)

مقدمه ای بر ام آر آی (28)

دسته: درسنامه ها, MRI 09 شهریور 1396

این روش به نام چگالی اسپینها نیز شناخته می‌شود. کنتراست در تصاویر حاصل از این روش تصویر سازی، حاصل از مقادیر T1 وT2 نبوده و بیشتر به اختلاف چگالی پروتونها در واحد حجم بافتها وابسته می‌باشد.

ادامه مطلب
مقدمه ای بر ام آر آی (27)

مقدمه ای بر ام آر آی (27)

دسته: درسنامه ها, MRI 09 شهریور 1396

در این نوع وزن دهی تصویر نیز اختلاف کنتراست بدلیل تفاوت در زمانهای T2 در چربی و آب است. چربی و آب قابل تفکیک هستند ولی چربی تیره‌تر و آب روشن‌تر در تصویر ظاهر می‌گردد.

ادامه مطلب
مقدمه ای بر ام آر آی (26)

مقدمه ای بر ام آر آی (26)

دسته: درسنامه ها, MRI 09 شهریور 1396

کنتراست در تصاویر با وزن T1، عمدتا به اختلاف زمانهای T1 بافت های مختلف بستگی دراد.

ادامه مطلب
مقدمه ای بر ام آر آی (25)

مقدمه ای بر ام آر آی (25)

دسته: درسنامه ها, MRI 09 شهریور 1396

تصاویر حاصل از روش ام ار آی باید بتواند کنتراست لازم بین بافت ها و پاتولوژی های مختلف ایجاد کند.

ادامه مطلب
مقدمه ای بر ام آر آی (24)

مقدمه ای بر ام آر آی (24)

دسته: درسنامه ها, MRI 16 مرداد 1396

تفاوت در زمان سیگنال: در توالی های پالس اغلب بایستی بعد از جمع آوری سیگنال و قبل از پالس تحریک بعدی مدت زمانی صرف شود که ...

ادامه مطلب
مقدمه ای بر ام آر آی (23)

مقدمه ای بر ام آر آی (23)

دسته: درسنامه ها, MRI 16 مرداد 1396

یک تصویر معمولی MRI ممکن است دارای میلیونها وکسل باشد که هر کدام سیگنال MRI خود را تولید میکند. تجزیه و تحلیل چنین آرایه بزرگی از اطلاعات بسیار پیچیده است.

ادامه مطلب