سومین جلسه از سلسله سخنرانی های آزمایشگاه ملّی نقشه برداری مغز

سومین جلسه از سلسله سخنرانی های آزمایشگاه ملّی نقشه برداری مغز

سومین جلسه از سلسله سخنرانی های آزمایشگاه ملّی نقشه برداری مغز

18 آبان1395 - 02:09

سخنرانان:

  • دکتر حسین قدیری (معاون توسعه مدیریت و منابع نیروی انسانی آزمایشگاه، استادیار گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران)
  • دکتر محمد اربابی (روانپزشک و استادیار گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران)
  • دکتر حمیدرضا سلیقه راد (استادیار گروه فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران)

مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، پردیس دانشکده­ های فنی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

زمان: چهارشنبه، 25 فروردین 1395، ساعت 15:00-13:00

تصاویر