حضور کارشناسان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در دوره‌ی آموزشی پیشرفته‌یfNIRS ، در کشور هلند

یکی از اهداف آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، به روز نگه داشتن و ارتقاء سطح دانش فنی کارشناسان آزمایشگاه می باشد. در جهت محقق کردن این هدف، دوره‌ی آموزشی تخصصی fNIRS ، به مدت چهار روز در محل شرکت سازنده‌ی دستگاه (Artinis) در کشور هلند برگزار شد.

حضور کارشناسان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در دوره‌ی آموزشی پیشرفته‌یfNIRS ، در کشور هلند

12 آذر1396 - 06:25

یکی از اهداف آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، به روز نگه داشتن و ارتقاء سطح دانش فنی کارشناسان آزمایشگاه می باشد. در جهت محقق کردن این هدف، دوره‌ی آموزشی تخصصی fNIRS ، به مدت چهار روز در محل شرکت سازنده‌ی دستگاه (Artinis) در کشور هلند برگزار شد.

در این دوره‌ی آموزشی ابتدا اشکالات و چالش‌های موجود مورد بررسی قرار گرفت و سپس مباحث تخصصی شامل ثبت هایپراسکنینگ، انجام BCI  با روش  fNIRS، نرم افزار پردازش سیگنال هومر و اندازه گیری و ثبت NIRS روی عضله به طور عملی آموزش داده شد.

پیش‌تر نیز دوره‌ی مقدماتی کاربری دستگاه توسط متخصصین شرکت سازنده در محل آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار شده بود.

 

برچسب‌ها: آموزش، fNIRS ، هایپراسکنینگ، نقشه برداری مغز

تصاویر