کارگاه یک روزه‌ی تئوری و عملی Psychtoolbox ٬ در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ برگزار گردید

در حاشیه‌ی اولین سمپوزیوم تازه‌های نقشه برداری مغز ایران٬ کارگاه یک روزه‌ی تئوری و عملی Psychtoolbox ٬ در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ در آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز برگزار گردید.

کارگاه یک روزه‌ی تئوری و عملی Psychtoolbox ٬ در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ برگزار گردید

14 مهر1396 - 11:14

در حاشیه‌ی اولین سمپوزیوم تازه‌های نقشه برداری مغز ایران٬ کارگاه یک روزه‌ی تئوری و عملی Psychtoolbox ٬ در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ در آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز برگزار گردید.

مدرس: دکتر محمدرضا ابوالقاسمی

سرفصل‌هایی که در کارگاه تدریس شد:

  • مقدمه ای بر مطالعات سایکوفیزیک
  • اساس Psych Toolbox (PTB)
  • طراحی شکل‌های پایه و نقاط
  • انیمیشن صدا و فیلم
  • جمع آوری پاسخ و آزمایش کامل

تصاویر