دعوت به همکاری

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از افراد واجد شرایط زیر به عنوان مسئول دفتر دعوت به همکاری تمام وقت می نماید

دعوت به همکاری

08 مرداد1396 - 12:42

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از افراد واجد شرایط زیر به عنوان مسئول دفتر دعوت به همکاری تمام وقت می نماید:

  • 1) افراد دارای مدرک کارشناسی
  • 2) دارای سابقۀ کار حداقل 5 سال
  • 3) مسلط به نرم افزار Office
  • متقاضیان رزومۀ عکسدار خود را حداکثر تا تاریخ 30/05/96 به آدرس ایمیل hr@nbml.ir ارسال نمایند.


تصاویر