آغاز به کار آزمایشگاه پردازش تصاویر مغزی

در خردادماه 1396 ، آزمایشگاه پردازش تصاویر مغزی رسماً کار خود را آغاز کرد.

آغاز به کار آزمایشگاه پردازش تصاویر مغزی

07 مرداد1396 - 10:53

در خردادماه 1396 ، آزمایشگاه پردازش تصاویر مغزی رسماً کار خود را آغاز کرد. آزمایشگاه پردازش تصاویر در ازمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، یکی از اولین مراکز کشور است که در حوزه پردازش تصاویر مغزی به محققان خدمات ارائه می دهد. این خدمات عبارت هستند از مشاوره طراحی مطالعه و همچنین مشاوره و انجام پردازش طیف وسیعی از تصاویر تشدید مغناطیسی (MRI)  مغزی اعم از تصاویر تشدید مغناطیسی کارکردی  (fMRI) و تصاویر با وزن انتشاری (DWI). 
مراجعین می توانند تصاویری را که در بخش تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) این مرکز ثبت کرده اند برای مشاوره در پردازش و یا انجام پیش پردازش و پردازش به آزمایشگاه پردازش تصاویر ارائه دهند. 
 

تصاویر