برگزاری سمینار دو روزۀ آموزشی مهارتی نقشه برداری مغز (ویژۀ استان اصفهان)

سمینار رایگان دو روزۀ آموزشی مهارتی نقشه برداری مغز ویژۀ استان اصفهان در تاریخ 4 و 5 مرداد ماه در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار گردید.

برگزاری سمینار دو روزۀ آموزشی مهارتی نقشه برداری مغز (ویژۀ استان اصفهان)

05 مرداد1396 - 02:49

سمینار رایگان دو روزۀ آموزشی مهارتی نقشه برداری مغز ویژۀ استان اصفهان در تاریخ 4 و 5 مرداد ماه در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار گردید. در این سمینار تعدادی از اساتید و دانشجویان دکترای رشته های فیزیک پزشکی، مهندسی پزشکی، پزشکی، آموزش زبان انگلیسی، گفتاردرمانی و ... از شهر اصفهان حضور داشتند. مباحث تئوری توسط اساتیدی چون دکتر حسین زاده، دکتر کاظمی، دکتر خسروآبادی، دکتر رستمی، خانم دکتر عینالو و خانم فرخزاد تدریس و قسمت های عملی توسط کارشناسان آزمایشگاه برگزار شد.
هدف از این سمینار، آشنایی هرچه بیشتر پژوهشگران علاقمند با زمینه های پژوهشی در زمینۀ علوم شناختی و نقشه برداری مغز بود.
برگزاری چنین سمینارهایی ادامه خواهد داشت.
تصاویر سمینار در زیر قابل مشاهده می باشد.
 

تصاویر